Convention.cz aktuality http://www.convention.cz/ Aktuality Základny cs office@freshservices.cz office@freshservices.cz http://www.convention.cz/rss/ 2019-06-14 Program FF 2019 http://www.convention.cz/aktuality/program-ff-2019/ <p> Program Festivalu fantazie 2019 je k dispozici v Amberu včetně anotac&iacute; a časov&eacute;ho rozdělen&iacute;, ale už tak&eacute; na FF webu v excelu a pdf. <a href="http://www.festivalfantazie.cz/archiv/2019/program_ff19.pdf" target="_blank">Program FF 2019</a></p> 2019-06-14 2019-06-14T00:00:00+02:00 Filmové premiéry na FF http://www.convention.cz/aktuality/filmove-premiery-na-ff/ <p> Na FF 2019 uvid&iacute;te 3 premi&eacute;ry. 28.6. horor Annabelle 3, ve čtvrtek 4.7. marvelovsk&yacute; film Spider-Man: Daleko od domova a hororovou komedii Mrtv&iacute; neum&iacute;raj&iacute;.</p> 2019-06-13 2019-06-13T00:00:00+02:00 CospleFF místo FF Cosplay http://www.convention.cz/aktuality/cospleff-misto-ff-cosplay/ <p> Po deseti ročn&iacute;c&iacute;ch kost&yacute;mov&eacute; soutěže FF Cosplay si organiz&aacute;toři udělaj&iacute; přest&aacute;vku a m&iacute;sto FF Cosplay upoř&aacute;daj&iacute; CosplesFF. Ale soutěžit se bude!</p> 2019-05-18 2019-05-18T00:00:00+02:00 Avalcon Classic 2019 http://www.convention.cz/aktuality/avalcon-classic-2019/ <p> Zveme v&aacute;s na mal&eacute; setk&aacute;n&iacute; fanou&scaron;ků Festivalu fantazie v hotelu Fantazie v Chotěboři. Bez předn&aacute;&scaron;kov&eacute;ho programu - vdeohry, stoln&iacute; hry a popov&iacute;d&aacute;n&iacute;.</p> 2019-04-29 2019-04-29T00:00:00+02:00 Přihlašování na FF 2019 je spuštěno http://www.convention.cz/aktuality/prihlasovani-na-ff-2019-je-spusteno/ <p> Přihla&scaron;ov&aacute;n&iacute; na 24. ročn&iacute;k Festivalu fantazie je spu&scaron;těno. Kapacity ubytov&aacute;n&iacute; jsou je&scaron;tě omezeněj&scaron;&iacute;, než v uplynul&yacute;ch letech.</p> 2019-03-19 2019-03-19T00:00:00+02:00 Obraz Michala Suchánka pro FF 2019 http://www.convention.cz/aktuality/obraz-michala-suchanka-pro-ff-2019/ <p> Pro Festival fantazie 2019 vytvořil par&aacute;dn&iacute; obraz opět Michal Such&aacute;nek. Můžete se tě&scaron;it na placku, plak&aacute;t, tričko, informačn&iacute; brožuru...</p> 2019-02-02 2019-02-02T00:00:00+02:00 Rekonstrukce KD Junior 2019 http://www.convention.cz/aktuality/rekonstrukce-kd-junior-2019/ <p> Rekonstrukce KD Junior proběhne v roce 2019. Na průběh FF to na&scaron;těst&iacute; nebude m&iacute;t vliv, podařilo se n&aacute;m vyjednat zah&aacute;jen&iacute; rekonstrukce po FF!</p> 2019-02-12 2019-02-12T00:00:00+02:00 Hlavní cenou PragoCosplay je 3D tiskárna http://www.convention.cz/aktuality/hlavni-cenou-pragocosplay-je-3d-tiskarna/ <p> Na p&oacute;dium do videoherny se vrac&iacute; kost&yacute;mov&aacute; soutěž PragoCosplay. Hlavn&iacute; cenu věnovali opět př&aacute;tel&eacute; z PRUSA Research, je j&iacute; 3D tisk&aacute;rna.</p> 2019-01-26 2019-01-26T00:00:00+02:00 Novinky v občerstvení PGF 2019 http://www.convention.cz/aktuality/novinky-v-obcerstveni-pgf-2019/ <p> Roz&scaron;iřujeme nab&iacute;dku občerstven&iacute;, zařazujeme j&iacute;dlo se sn&iacute;žen&yacute;m obsahem lepku, zlevňujeme někter&eacute; n&aacute;poje, přid&aacute;v&aacute;me biFFtro do deskoherny.</p> 2019-01-23 2019-01-23T00:00:00+02:00 Konec jednorázových kelímků http://www.convention.cz/aktuality/konec-jednorazovych-kelimku/ <p> Jednor&aacute;zov&eacute; plastov&eacute; kel&iacute;mky nahrazujeme vratn&yacute;mi kel&iacute;mky, kter&eacute; zn&aacute;te už z jin&yacute;ch akc&iacute;. S na&scaron;&iacute;m vlastn&iacute;m potiskem. Do ko&scaron;ů na plast už nyn&iacute; jen PET lahve! :-)</p> 2019-01-19 2019-01-19T00:00:00+02:00 První verze programu PGF 2019 http://www.convention.cz/aktuality/prvni-verze-programu-pgf-2019/ <p> Zveřejňujeme prvn&iacute; verzi programu posledn&iacute;ho PragoFFestu. Zb&yacute;v&aacute; doplnit turnaje, speci&aacute;ln&iacute; pořady a doladit. Ček&aacute; v&aacute;s cca 500 pořadů!</p> 2019-01-05 2019-01-05T00:00:00+02:00 Vstupenky PGF 2019 v prodeji http://www.convention.cz/aktuality/vstupenky-pgf-2019-v-prodeji/ <p> Spustili jsme prodej vstupenek bez registrace. Stač&iacute; vyplnit e-mail, jm&eacute;no a př&iacute;jmen&iacute; a objednat vstupenku, zaplatit kartou.</p> 2018-12-18 2018-12-18T00:00:00+02:00 Spuštěno přihlašování na PragoFFest 2019 http://www.convention.cz/aktuality/spusteno-prihlasovani-na-pragoffest-2019/ <p> Přihla&scaron;ov&aacute;n&iacute; na PragoFFest 2019 je spu&scaron;těno. V Amberu najdete nov&eacute; ceny vstupn&eacute;ho, nov&eacute; slevy (0-9 let zdarma, 10-17 za polovic).</p> 2018-12-13 2018-12-13T00:00:00+02:00 Rozmístění programu PGF 2019 http://www.convention.cz/aktuality/rozmisteni-programu-pgf-2019/ <p> Předkl&aacute;d&aacute;me v&aacute;m rozm&iacute;stěn&iacute; programu v prostoru a čase PragoFFestu 2019. Novinkou je půldenn&iacute; Cosplay Linie a roz&scaron;&iacute;řen&iacute; programu i do horn&iacute; haly (deskoherna).</p> 2018-11-05 2018-11-05T00:00:00+02:00 Vizuál PragoFFest 2019 http://www.convention.cz/aktuality/vizual-pragoffest-2019/ <p> Pro PragoFFest 2019 jsme vybrali obraz &quot;Vlasta&quot; od v&yacute;tvarn&iacute;ka Michala Such&aacute;nka. Uvid&iacute;te ho na placce, plak&aacute;tu, infobrožuře a v propagaci.</p> 2018-10-03 2018-10-03T00:00:00+02:00 Připravujeme PragoFFest 2019 http://www.convention.cz/aktuality/pripravujeme-pragoffest-2019/ <p> Začali jsme pro v&aacute;s připravovat PragoFFest 2019, velk&yacute; pražsk&yacute; festival popkultury. Proběhne opět od čtvrtku do neděle, tradičně v Modr&eacute; &scaron;kole.</p> 2018-09-23 2018-09-23T00:00:00+02:00 Přihlašování na FanCity 2018 http://www.convention.cz/aktuality/prihlasovani-na-fancity-2018/ <p> Přihla&scaron;ov&aacute;n&iacute; k &uacute;časti i přihla&scaron;ov&aacute;n&iacute; pořadů na FanCity - FF Speci&aacute;l 2018 je spu&scaron;těno. Opět si užijeme dom&aacute;ck&yacute; con v hotelu Fantazie.</p> 2018-09-20 2018-09-20T00:00:00+02:00 Web FanCity 2018 hotov http://www.convention.cz/aktuality/web-fancity-2018-hotov/ <p> Web pro FF Speci&aacute;l - FanCity&nbsp; 2018 je upraven a doplněn. Ceny i dal&scaron;&iacute; informace jsou aktu&aacute;ln&iacute;. Tě&scaron;&iacute;me se na va&scaron;i &uacute;čast.</p> 2018-09-19 2018-09-19T00:00:00+02:00 Připravujeme FF Speciál 2018 http://www.convention.cz/aktuality/pripravujeme-ff-special-2018/ <p> Připravujeme pro v&aacute;s FF Speci&aacute;l - FanCity 2018, opět v hotelu Fantazie. Nenechte si uj&iacute;t, připomeňte si l&eacute;to v Chotěboři.</p> 2018-09-18 2018-09-18T00:00:00+02:00 FF web je aktuální pro rok 2018 http://www.convention.cz/aktuality/ff-web-je-aktualni-pro-rok-2018/ <p> Web Festivalu fantazie je v podstatn&yacute;ch informac&iacute;ch aktu&aacute;ln&iacute; pro rok 2018. V n&aacute;sleduj&iacute;c&iacute;ch dnech projdeme je&scaron;tě v&scaron;echny detaily a dopln&iacute;me.</p> 2018-03-14 2018-03-14T00:00:00+02:00 FF 2018 v KD Junior http://www.convention.cz/aktuality/ff-2018-v-kd-junior/ <p> Dal&scaron;&iacute; f&aacute;ze rekonstrukce KD Junior se odkl&aacute;d&aacute; na dal&scaron;&iacute; rok, letos je&scaron;tě proběhne Festival fantazie v tradičn&iacute;m (i když již změněn&eacute;m) prostřed&iacute; obl&iacute;ben&eacute;ho &quot;K&aacute;d&eacute;čka&quot;.</p> 2018-03-07 2018-03-07T00:00:00+02:00 FF Cosplay 2018 má vlastní linii http://www.convention.cz/aktuality/ff-cosplay-2018-ma-vlastni-linii/ <p> 10. ročn&iacute;k FFCosplay se uskutečn&iacute; 4. 7. od 20. hodin. Soutěži bude předch&aacute;zet jednodenn&iacute; Cosplay Linie s workshopy a předn&aacute;&scaron;kami o v&yacute;robě kost&yacute;mů.</p> 2018-02-21 2018-02-21T00:00:00+02:00 Obraz FF 2018 http://www.convention.cz/aktuality/obraz-ff-2018/ <p> Autorem leto&scaron;n&iacute;ho obrazu pro Festival fantazie je Jakub Politzer. Objednejte si plak&aacute;t, placku, infobrožuru. Cel&yacute; plak&aacute;t najdete <a href="http://www.festivalfantazie.cz/archiv/2018/plakat_ff18.jpg" target="_blank">zde</a>.</p> 2018-02-17 2018-02-17T00:00:00+02:00 Rozmístění programu FF 2018 http://www.convention.cz/aktuality/rozmisteni-programu-ff-2018/ <p> Prvn&iacute; zveřejněn&aacute; verze rozm&iacute;stěn&iacute; programu Festivalu fantazie 2018 se doufejme už nebude moc měnit. Poč&iacute;t&aacute; s KD Junior i s variantou gympl.</p> 2018-02-18 2018-02-18T00:00:00+02:00 Hledáme provozní http://www.convention.cz/aktuality/hledame-provozni/ <p> Pro zaji&scaron;těn&iacute; provozu hotelu Fantazie hled&aacute;me provozn&iacute; do st&aacute;l&eacute;ho pracovn&iacute;ho poměru (pln&yacute; nebo zkr&aacute;cen&yacute; &uacute;vazek). <a href="/provozni/">Podrobnosti zde.</a></p> 2018-09-18 2018-09-18T00:00:00+02:00 Na webu FF 2018 se pracuje http://www.convention.cz/aktuality/na-webu-ff-2018-se-pracuje/ <p> Po PragoFFestu neodpoč&iacute;v&aacute;me, pracujeme na &uacute;pravě str&aacute;nek a aktualizaci obsahu pro připravovan&yacute; Festival fantazie 2018. M&aacute;te se na co tě&scaron;it!</p> 2018-02-16 2018-02-16T00:00:00+02:00 Děkujeme za PGF 2018 http://www.convention.cz/aktuality/dekujeme-za-pgf-2018/ <p> Děkujeme za &uacute;čast, pořady a jejich veden&iacute;, program v hern&aacute;ch a v&scaron;em pořadatelům i &scaron;kole za PragoFFest - GameFFest 2018.</p> 2018-02-10 2018-02-10T00:00:00+02:00 Děkujeme za účast na PGF 2018 http://www.convention.cz/aktuality/dekujeme-za-ucast-na-pgf-2018/ <p> Děkujeme za &uacute;čast, pořady a jejich veden&iacute;, program v hern&aacute;ch a v&scaron;em pořadatelům i &scaron;kole za PragoFFest - GameFFest 2018.</p> 2018-02-10 2018-02-10T00:00:00+02:00 Hledáme kuchařku-uklízečku http://www.convention.cz/aktuality/hledame-kucharku-uklizecku/ <p> Pro zaji&scaron;těn&iacute; dobr&eacute;ho j&iacute;dla a uklizen&yacute;ch s&aacute;lů a pokojů hotelu Fantazie hled&aacute;me kuchařku-ukl&iacute;zečku do st&aacute;l&eacute;ho pracovn&iacute;ho poměru. <a href="/kucharka/">Podrobnosti zde.</a></p> 2018-09-18 2018-09-18T00:00:00+02:00 9. Pivovarský ples proběhne 24.2. http://www.convention.cz/aktuality/9-pivovarsky-ples-probehne-24-2/ <p> Opět se setk&aacute;me s při Pivovarsk&eacute;m plese s pracovn&iacute;ky, hosty a př&iacute;znivci Pivovaru Chotěboř. Již 9. ples moderuje Petr Martin&aacute;k, hraje skupina Kolorez.</p> 2018-02-10 2018-02-10T00:00:00+02:00 Vítr kácel stromy u hotelu http://www.convention.cz/aktuality/vitr-kacel-stromy-u-hotelu/ <p> Siln&yacute; v&iacute;tr pok&aacute;cel u hotelu dva stromy. Padly moc pěkně, kromě plotu nic nezničily. Hasiči uvolnili cestu a pak už při&scaron;ly ke slouvu pily majitelů pozemků.</p> 2018-01-09 2018-01-09T00:00:00+02:00 Sejkorky vítá sníh http://www.convention.cz/aktuality/sejkorky-vita-snih/ <p> 1.12. n&aacute;m napadl sněhov&yacute; popra&scaron;ek a přiv&iacute;tal zimn&iacute; soustředěn&iacute; folklorn&iacute;ho souboru Sejkorky. Do konce roku n&aacute;s je&scaron;tě čekaj&iacute; 2 tanečn&iacute; soustředěn&iacute;.</p> 2017-12-04 2017-12-04T00:00:00+02:00 Výměna oken v restauraci http://www.convention.cz/aktuality/vymena-oken-v-restauraci/ <p> Hned po skončen&iacute; festivalu popkultury FanCity jsme se vrhli na v&yacute;měnu oken v restauraci. Lep&scaron;&iacute; vzhled, otv&iacute;r&aacute;n&iacute; a men&scaron;&iacute; &uacute;nik tepla.</p> 2017-10-23 2017-10-23T00:00:00+02:00 5. sezóna tanečních http://www.convention.cz/aktuality/5-sezona-tanecnich/ <p> Dnes zač&iacute;n&aacute; již p&aacute;t&aacute; sez&oacute;na obnoven&yacute;ch tanečn&iacute;ch v hotelu Fantazie. Puberť&aacute;ci se v jejich průběhu změn&iacute; v gentlemany, holky ve slečny.</p> 2017-09-14 2017-09-14T00:00:00+02:00 Taneční prázdniny http://www.convention.cz/aktuality/tanecni-prazdniny/ <p> Po Festivalu fantazie po zbytek pr&aacute;zdnin host&iacute;me jedno tanečn&iacute; soustředěn&iacute; za druh&yacute;m. Je to mil&eacute;, zvl&aacute;&scaron;ť když jsme dostali oceněn&iacute; pro kuchařky.</p> 2017-08-08 2017-08-08T00:00:00+02:00 Připravujeme hotel pro FF http://www.convention.cz/aktuality/pripravujeme-hotel-pro-ff/ <p> O v&iacute;kendu proběhla posledn&iacute; tanečn&iacute; akce před Festivalem fantazie, na kter&yacute; už hotel připravujeme. Nab&iacute;dneme rekonstruovan&eacute; pokoje a um&yacute;v&aacute;rny.</p> 2017-06-19 2017-06-19T00:00:00+02:00 Čištění odpadů http://www.convention.cz/aktuality/cisteni-odpadu/ <p> Nechali jsme vyčistit v&scaron;echny odpady a vyměnit potrub&iacute; v gar&aacute;ži. Nechali jsme tak&eacute; zateplit strop gar&aacute;že, aby z restaurace neut&iacute;kalo teplo.</p> 2017-06-16 2017-06-16T00:00:00+02:00 Harry Potter Book Night http://www.convention.cz/aktuality/harry-potter-book-night/ <p> Prvn&iacute; den PragoFFestu bude ve znamen&iacute; celosvětov&eacute; Harry Potter Book Night. V ČR připraven&aacute; komunitou Potterfan. HP program až do neděle.</p> 2018-01-05 2018-01-05T00:00:00+02:00 Deskovky na PGF 2018 http://www.convention.cz/aktuality/deskovky-na-pgf-2018/ <p> Na PragoFFestu se můžete opět tě&scaron;it na velkou hernu deskovek od tradičn&iacute;ch partnerů Albi, MindOK a REXhry, nově se přid&aacute;vaj&iacute; i Blackfire Entertainment.</p> 2018-01-11 2018-01-11T00:00:00+02:00 První verze programu PragoFFestu 2018 http://www.convention.cz/aktuality/prvni-verze-programu-pragoffestu-2018-2/ <p> Prvn&iacute; verze programu PragoFFestu-GameFFestu 2018 je k dispozici <a href="http://www.pragoffest.cz/archiv/2018/program_pgf18.pdf" target="_blank">zde</a>. Turnaje ve videohr&aacute;ch a stoln&iacute;ch hr&aacute;ch dopln&iacute;me.</p> 2018-01-06 2018-01-06T00:00:00+02:00 Poukaz na vstupenku http://www.convention.cz/aktuality/poukaz-na-vstupenku/ <p> Věnuj někomu poukaz na vstupenku na PragoFFest 2018. Vyber <a href="http://www.pragoffest.cz/archiv/2018/poukaz2.pdf" target="_blank">poukaz</a>, zapi&scaron; do něj k&oacute;d vstupenky, kter&yacute; dostane&scaron; po zaplacen&iacute;, udělej radost.</p> 2017-12-21 2017-12-21T00:00:00+02:00 Prodej vstupenek bez registrace http://www.convention.cz/aktuality/prodej-vstupenek-bez-registrace-2/ <p> Spustili jsme prodej vstupenek na GameFFest - PragoFFest&nbsp; 2018 bez registrace. Rychl&yacute; n&aacute;kup vstupenky i pro v&iacute;c lid&iacute;, platba např. kartou.</p> 2017-12-20 2017-12-20T00:00:00+02:00 Přihlášky PGF 2018 spuštěny http://www.convention.cz/aktuality/prihlasky-pgf-2018-spusteny/ <p> Spustili jsme přihla&scaron;ov&aacute;n&iacute; na PragoFFest a GameFFest 2018 (jednotn&aacute; přihl&aacute;&scaron;ka). Sleva na vstupn&eacute;m a doplňc&iacute;ch při zaplacen&iacute; do 5.1.</p> 2017-11-28 2017-11-28T00:00:00+02:00 Obraz GameFFestu 2018 http://www.convention.cz/aktuality/obraz-gameffestu-2018/ <p> Pro propagaci GameFFestu 2018 jsme domluvili využit&iacute; vizu&aacute;lu oček&aacute;van&eacute; hry Kingdcom Come: Deliverance. Oček&aacute;vat můžete i speci&aacute;ln&iacute; program.</p> 2017-11-18 2017-11-18T00:00:00+02:00 Web PragoFFestu 2018 http://www.convention.cz/aktuality/web-pragoffestu-2018/ <p> Web PragoFFestu 2018 je z 95% aktualizov&aacute;n, ceny vstupn&eacute;ho a ubytov&aacute;n&iacute; jsou platn&eacute;. Dolad&iacute;me drobnosti, studujte web pozorně :-).</p> 2017-11-19 2017-11-19T00:00:00+02:00 Obnovujeme GameFFest http://www.convention.cz/aktuality/obnovujeme-gameffest/ <p> Vrac&iacute;me do hry n&aacute;zev GameFFest. Spolupracujeme s Warhorse Studios na propagaci i programu v souvislosti s Kingdom Come: Deliverance.</p> 2017-11-18 2017-11-18T00:00:00+02:00 Vybrali jsme vizuál PragoFFestu 2018 http://www.convention.cz/aktuality/vybrali-jsme-vizual-pragoffestu-2018/ <p> Vybrali jsme vizu&aacute;l pro PragoFFest 2018 od v&yacute;tvarn&iacute;ka Jakuba Politzera. Využijeme ho pro plak&aacute;t, placku, infobrožuru (lze si zakoupit) a propagaci.</p> 2017-11-08 2017-11-08T00:00:00+02:00 Připravujeme PragoFFest 2018 http://www.convention.cz/aktuality/pripravujeme-pragoffest-2018/ <p> Zah&aacute;jili jsme př&iacute;pravu PragoFFestu 2018. O dva dny del&scaron;&iacute; festival popkultury využije jarn&iacute; pr&aacute;zdniny v Praze 1-5 a přinese par&aacute;dn&iacute; program.</p> 2017-10-30 2017-10-30T00:00:00+02:00 Připravujeme FanCity 2017 http://www.convention.cz/aktuality/pripravujeme-fancity-2017/ <p> Připravujeme pro v&aacute;s FF Speci&aacute;l - FanCity 2017, opět v hotelu Fantazie. Nenechte si uj&iacute;t, připomeňte si l&eacute;to v Chotěboři.</p> 2017-08-24 2017-08-24T00:00:00+02:00 Web Fancity 2017 aktuální http://www.convention.cz/aktuality/web-fancity-2017-aktualni/ <p> Web pro FF Speci&aacute;l - FanCity&nbsp; 2017 je upraven a doplněn. Ceny i dal&scaron;&iacute; informace jsou aktu&aacute;ln&iacute;. Tě&scaron;&iacute;me se na va&scaron;i &uacute;čast.</p> 2017-09-17 2017-09-17T00:00:00+02:00 Majáles 2017 http://www.convention.cz/aktuality/majales-2017/ <p> Oslava Maj&aacute;les i velk&aacute; AFTERPARTY proběhnou v hotelu Fantazie v p&aacute;tek 5.5. Poř&aacute;daj&iacute; studenti Obchodn&iacute; Akademie, v&iacute;t&aacute;ni jsou v&scaron;ichni.</p> 2017-03-27 2017-03-27T00:00:00+02:00 Dubnová soustředění http://www.convention.cz/aktuality/dubnova-soustredeni/ <p> Čtyři tanečn&iacute; soustředěn&iacute; přiv&iacute;t&aacute;me v hotelu Fantazie v dubnu. Uv&iacute;t&aacute;me folklorn&iacute; soubor Sejkorky a třikr&aacute;t tanečn&iacute; centrum L&iacute;pa.</p> 2017-03-15 2017-03-15T00:00:00+02:00 Ples komediantů se vrací http://www.convention.cz/aktuality/ples-komediantu-se-vraci/ <p> Ples Komediantů organizovan&yacute; divadeln&iacute;m spolkem SCHOD po několikalet&eacute; přest&aacute;vce proběhne v hotelu Fantazie 11.3. Hraje skupina Trik.</p> 2017-03-01 2017-03-01T00:00:00+02:00 8. Pivovarský ples http://www.convention.cz/aktuality/8-pivovarsky-ples/ <p> V sobotu 25.2. u n&aacute;s proběhne 8. Pivovarsk&yacute; ples. Zahraje skupina Kolorez, vystoup&iacute; Trendi_twins a TK Ella a ples moderuje Sl&aacute;vek Boura.</p> 2017-02-09 2017-02-09T00:00:00+02:00 Zavedli jsme EET http://www.convention.cz/aktuality/zavedli-jsme-eet/ <p> Zavedli jsme elektronickou evidenci tržeb (EET). D&iacute;ky v&yacute;běru kvalitn&iacute;ch (ov&scaron;em drah&yacute;ch) pokladen a důkladn&eacute; př&iacute;pravě jsme zvl&aacute;dli.</p> 2016-12-02 2016-12-02T00:00:00+02:00 Fotografie Tomáše Jindry http://www.convention.cz/aktuality/fotografie-tomase-jindry/ <p> Nechali jsme si změny a novinky v hotelu vyfotografovat Tom&aacute;&scaron;em Jindrou, abychom se mohli pochlubit na webu a v nab&iacute;dk&aacute;ch.</p> 2016-11-11 2016-11-11T00:00:00+02:00 Poslední GeekCamp http://www.convention.cz/aktuality/posledni-geekcamp/ <p> O podzimn&iacute;ch pr&aacute;zdnin&aacute;ch proběhl posledn&iacute; GeekCamp, pro dal&scaron;&iacute; t&aacute;bory už si na&scaron;el vět&scaron;&iacute; působi&scaron;tě. Děkujeme za prima spolupr&aacute;ci!</p> 2016-11-02 2016-11-02T00:00:00+02:00 Automatizace kotelny http://www.convention.cz/aktuality/automatizace-kotelny/ <p> Dokončili jsme automatizaci kotelny a změnili dodavatele energi&iacute;. V aukci n&aacute;m n&iacute;zk&eacute; ceny z&iacute;skalo Moje Ekonomick&eacute; Centrum. Děkujeme.</p> 2016-10-11 2016-10-11T00:00:00+02:00 Módní přehlídka 2016 http://www.convention.cz/aktuality/modni-prehlidka-2016/ <p> V hotelu Fantazie proběhla přehl&iacute;dka poř&aacute;dan&aacute; Dětsk&yacute;m domovem z Nov&eacute; Vsi. Publikum vidělo kr&aacute;tk&eacute; &scaron;aty, dlouh&eacute; &scaron;aty a svatebn&iacute; &scaron;aty.</p> 2016-09-26 2016-09-26T00:00:00+02:00 Připravujeme se na taneční 2016 http://www.convention.cz/aktuality/pripravujeme-se-na-tanecni-2016/ <p> Připravujeme se na již čtvrtou tanečn&iacute; sez&oacute;nu - opravujeme obložen&iacute; topen&iacute; a židle, o&scaron;etřujeme parket. Tanečn&iacute; opět vede T&Scaron; Boh&eacute;mia a DDM Junior.</p> 2016-09-01 2016-09-01T00:00:00+02:00 O prázdninách máme napilno http://www.convention.cz/aktuality/o-prazdninach-mame-napilno/ <p> Pr&aacute;zdniny jsou před n&aacute;mi, po Festivalu fantazie se postar&aacute;me o tanečn&iacute; soustředěn&iacute;m Pirouette, Hotch Potch a Hroch a o t&aacute;bor GeekCamp.</p> 2016-06-15 2016-06-15T00:00:00+02:00 Rekonstruujeme a vybavujeme http://www.convention.cz/aktuality/rekonstruujeme-a-vybavujeme/ <p> Před jarem jsme rekonstruovali 8 intern&aacute;tn&iacute;ch pokojů a d&aacute;msk&eacute; sprchy a WC, vyměňujeme č&aacute;st n&aacute;bytku, z&aacute;věsů a dal&scaron;&iacute;ho vybaven&iacute;.</p> 2016-05-17 2016-05-17T00:00:00+02:00 Velikonoce 2017: Made in Titan http://www.convention.cz/aktuality/velikonoce-2017-made-in-titan/ <p> Dal&scaron;&iacute;m hostem velikonočn&iacute;ho GameCampu je zn&aacute;m&yacute; cosplayer, tvoř&iacute;c&iacute; kost&yacute;my pod značkou Made in Titan. M&aacute; řadu kost&yacute;mů ze Star Wars, Star Treku...</p> 2017-02-13 2017-02-13T00:00:00+02:00 Velikonoce 2017: McCitron http://www.convention.cz/aktuality/velikonoce-2017-mccitron/ <p> Třet&iacute; host velikonočn&iacute;ho GameCampu McCitron si pro v&aacute;s připravuje poř&aacute;dn&yacute; program. Toč&iacute; nejen letsplaye. S n&iacute;m na GameCampu určitě smutn&iacute; nebudete.</p> 2017-01-18 2017-01-18T00:00:00+02:00 Velikonoce 2017: Fimlar http://www.convention.cz/aktuality/velikonoce-2017-fimlar/ <p> Druh&yacute;m ozn&aacute;men&yacute;m hostem je Fimlar, moder&aacute;tor a letsplayer toč&iacute;c&iacute; např. Minecraft, Doom, CoD: Infinitive Warfare... Seznamte se na GameCampu!</p> 2017-01-17 2017-01-17T00:00:00+02:00 PLAYzone aréna míří na PragoFFest 2017 http://www.convention.cz/aktuality/playzone-arena-miri-na-pragoffest-2017/ <p> Partnerem PragoFFestu je opět PLAYzone. S partnery HAL3000, AOC, CONNECT IT, DEV1S, GIGABYTE a Monster přiveze hernu a program LegendConu. <a href="http://www.playzone.cz/clanky/playzone-arena-miri-na-pragoffest" target="_blank">V&iacute;ce.</a></p> 2017-01-12 2017-01-12T00:00:00+02:00 PragoCosplay 2017 http://www.convention.cz/aktuality/pragocosplay-2017/ <p> Třet&iacute; ročn&iacute;k PragoCosplay proběhne opět v r&aacute;mci PragoFFestu, v sobotu večer. Dolaďte svůj kost&yacute;m, <a href="http://pragocosplay.eu/cs/prihlaska/" target="_blank">přihl&aacute;&scaron;ka</a> do soutěže je již spu&scaron;těna.</p> 2017-01-10 2017-01-10T00:00:00+02:00 Web PGF 2017 je hotov http://www.convention.cz/aktuality/web-pgf-2017-je-hotov/ <p> Dokončili jsme web PragoFFestu 2017. Je&scaron;tě budeme aktualizovat, zejm&eacute;na novinky pro PGF 2017, ale i informace k &uacute;časti, sledujte průběžně.</p> 2016-11-28 2016-11-28T00:00:00+02:00 První verze programu PGF17 http://www.convention.cz/aktuality/prvni-verze-programu-pgf17/ <p> Prvn&iacute; verze programu PragoFFestu 2017 je hotova. Ke stažen&iacute; najdete na str&aacute;nce <a href="http://www.pragoffest.cz/porady/">Pořady</a>. Postupně budeme doplňovat dal&scaron;&iacute;mi liniemi a turnaji.</p> 2017-01-04 2017-01-04T00:00:00+02:00 Připravujeme GameCamp http://www.convention.cz/aktuality/pripravujeme-gamecamp/ <p> Kromě PragoFFestu připravujeme je&scaron;tě nov&yacute; t&aacute;bor pro fanou&scaron;ky her v&scaron;ho druhu, kost&yacute;mů a sci-fi &amp; fantasy. V&iacute;ce informac&iacute; najdete na <a href="http://www.gamecamp.cz" target="_blank">www.gamecamp.cz</a></p> 2016-12-13 2016-12-13T00:00:00+02:00 Propagace PGF 2017 http://www.convention.cz/aktuality/propagace-pgf-2017/ <p> Připravili jsme plak&aacute;t, placku, ob&aacute;lku informačn&iacute; brožury, banner a reklamu do &scaron;kol pro PragoFFest 2017. Plak&aacute;t, placku a infobrožuru objedn&aacute;vajte v přihl&aacute;&scaron;ce.</p> 2016-12-05 2016-12-05T00:00:00+02:00 Rozmístění programu PGF 2017 http://www.convention.cz/aktuality/rozmisteni-programu-pgf-2017/ <p> Prvn&iacute; verze rozm&iacute;stěn&iacute; programu PragoFFestu 2017 je hotova. Fanou&scaron;kovsk&eacute; programov&eacute; linie plně obsazuj&iacute; 1. patro, 1. extrapatro a 2. patro.</p> 2016-11-17 2016-11-17T00:00:00+02:00 Připravujeme PragoFFest 2017 http://www.convention.cz/aktuality/pripravujeme-pragoffest-2017/ <p> Začali jsme připravovat dal&scaron;&iacute; PragoFFest. Proběhne ve dnech 2.-5.2.2017 v Modr&eacute; &scaron;kole, Kupeck&eacute;ho 576. Opět se můžete tě&scaron;it na hromadu z&aacute;bavy.</p> 2016-10-27 2016-10-27T00:00:00+02:00 Velikonoce 2017: MackoGurmaker http://www.convention.cz/aktuality/velikonoce-2017-mackogurmaker/ <p> Prvn&iacute;m ozn&aacute;men&yacute;m hostem je Macko Gurmaker, letsplayer toč&iacute;c&iacute; zejm&eacute;na Minecraft, ale i GTA V a dal&scaron;&iacute; hry. Seznamte se na GameCampu!</p> 2017-01-16 2017-01-16T00:00:00+02:00 Přihláška spuštěna! http://www.convention.cz/aktuality/prihlaska-spustena/ <p> Spustili jsme přihl&aacute;&scaron;ku na prvn&iacute; GameCamp! Již letos o Velikonoc&iacute;ch si užijeme hry v&scaron;eho druhu na t&aacute;boře s letsplayery a cosplayery.</p> 2017-01-15 2017-01-15T00:00:00+02:00 Web je hotov http://www.convention.cz/aktuality/web-je-hotov/ <p> Web GameCampů je v prvn&iacute; verzi hotov a pln&yacute; důležit&yacute;ch informac&eacute; pro z&aacute;jemce o &uacute;čast. Připravujeme elektronickou přihl&aacute;&scaron;ku.</p> 2016-12-13 2016-12-13T00:00:00+02:00 Připravujeme web GameCampů http://www.convention.cz/aktuality/pripravujeme-web-gamecampu/ <p> Připravujeme web t&aacute;borů pro fanou&scaron;ky her v&scaron;eho druhu, kost&yacute;mů, sci-fi a fantasy. Hosty t&aacute;bora budou zn&aacute;m&iacute; hr&aacute;či, letsplayeři a youtubeři.</p> 2016-12-07 2016-12-07T00:00:00+02:00 Web FC16 aktuální http://www.convention.cz/aktuality/web-fc16-aktualni/ <p> Web FF Speci&aacute;l - FanCity 2016 je aktu&aacute;ln&iacute; a ceny vstupn&eacute;ho (v&yacute;razně sn&iacute;ženo) a ubytov&aacute;n&iacute; (zůst&aacute;v&aacute; jako loni) jsou platn&eacute;.</p> 2016-09-13 2016-09-13T00:00:00+02:00 Připravujeme FanCity 2016 http://www.convention.cz/aktuality/pripravujeme-fancity-2016/ <p> Začali jsme připravovat Festival fantazie Speci&aacute;l - FanCity 2016 v term&iacute;nu 20.-23.10. Sejdeme se v hotelu Fantazie v Chotěboři.</p> 2016-09-04 2016-09-04T00:00:00+02:00 Kupte vstupenky předem http://www.convention.cz/aktuality/kupte-vstupenky-predem/ <p> Posledn&iacute; př&iacute;ležitost koupit vstupenky, m&iacute;stenky a ubytov&aacute;n&iacute; předem je 24.6. Do neděle 26.6. pak je&scaron;tě poběž&iacute; prodej samotn&yacute;ch vstupenek. Plaťte VČAS!</p> 2016-06-24 2016-06-24T00:00:00+02:00 Christopher Judge na FF 2016 http://www.convention.cz/aktuality/christopher-judge-na-ff-2016/ <p> Třet&iacute;m zahraničn&iacute;m hostem Festivalu fantazie 2016 je Christopher &quot;Teal&#39;c&quot; Judge, kter&eacute;ho zn&aacute;te zejm&eacute;na ze seri&aacute;lu Stargate SG-1!</p> 2016-06-14 2016-06-14T00:00:00+02:00 Ian Beattie na FF 2016 http://www.convention.cz/aktuality/ian-beattie-na-ff-2016/ <p> Čtvrt&yacute;m zahraničn&iacute;m hostem Festivalu fantazie 2016 bude herec Ian Beattie, zn&aacute;m&yacute; zejm&eacute;na jako Ser Meryn Trant ze seri&aacute;lu Hra o trůny.</p> 2016-06-10 2016-06-10T00:00:00+02:00 Retroherna na FF 2016 http://www.convention.cz/aktuality/retroherna-na-ff-2016/ <p> Retroherna nab&iacute;dne na FF hodně zaj&iacute;mavou hernu se star&yacute;mi MS-DOS poč&iacute;tači a konzolemi prvn&iacute; generace. Podpořte je <a href="https://www.startovac.cz/projekty/retroherna/" target="_blank">v kampani na Startovači</a>.</p> 2016-06-01 2016-06-01T00:00:00+02:00 Ty Olsson na FF 2016 http://www.convention.cz/aktuality/ty-olsson-na-ff-2016/ <p> Druh&yacute;m zahraničn&iacute;m hostem FF 2016 bude Ty Olsson, zn&aacute;te z The 100, Supernatural, Shattered, Defying Gravity, Battlestar Galactica...</p> 2016-05-24 2016-05-24T00:00:00+02:00 Premiéra filmu Legenda o Tarzanovi http://www.convention.cz/aktuality/premiera-filmu-legenda-o-tarzanovi/ <p> Na FF uvid&iacute;te dvě česk&eacute; premi&eacute;ry: filmy Legenda o Tarzanovi a Očista: Volebn&iacute; rok. Obě ve čtvrtek 7.7. A kromě toho i dal&scaron;&iacute; legendu - film Ikarie XB-1.</p> 2016-05-23 2016-05-23T00:00:00+02:00 FF Cosplay 2016 http://www.convention.cz/aktuality/ff-cosplay-2016/ <p> T&yacute;m FF Cosplay i letos chyst&aacute; skvělou soutěžn&iacute; přehl&iacute;dku kost&yacute;mů. V ponděl&iacute; 4.7. se dozv&iacute;te, kdo vyhraje kategorie i cenu pro absolutn&iacute;ho v&iacute;těze.</p> 2016-05-12 2016-05-12T00:00:00+02:00 Rybářské závody 2016 http://www.convention.cz/aktuality/rybarske-zavody-2016/ <p> 16. ročn&iacute;k Doubrava Cup - ryb&aacute;řsk&yacute;ch z&aacute;vodů, organizuj&iacute; již za t&yacute;den chotěboř&scaron;t&iacute; ryb&aacute;ři na Doubravě a přehradě. Hotel Fantazie jim poskytuje z&aacute;zem&iacute;.</p> 2016-04-22 2016-04-22T00:00:00+02:00 Colin Ferguson na FF 2016 http://www.convention.cz/aktuality/colin-ferguson-na-ff-2016/ <p> Prvn&iacute;m zahraničn&iacute;m hostem FF 2016 je herec Colin Ferguson, zn&aacute;m&yacute; ze seri&aacute;lů Heureka, Up&iacute;ř&iacute; den&iacute;ky, Haven a mnoha dal&scaron;&iacute;ch.</p> 2016-04-14 2016-04-14T00:00:00+02:00 500 účastníků FF 2016 http://www.convention.cz/aktuality/500-ucastniku-ff-2016/ <p> Již 500 přihl&aacute;&scaron;en&yacute;ch na FF 2016. Ubytovac&iacute; kapacity na postel&iacute;ch jsou už skoro vyprodan&eacute;, zaji&scaron;ťujeme ubytov&aacute;n&iacute; v okol&iacute; Chotěboře.</p> 2016-04-02 2016-04-02T00:00:00+02:00 Přihláška na FF 2016 spuštěna http://www.convention.cz/aktuality/prihlaska-na-ff-2016-spustena/ <p> Spustili jsme syst&eacute;m pro objedn&aacute;v&aacute;n&iacute; &uacute;časti na Festivalu fantazie 2016. Tě&scaron;&iacute;me se na v&aacute;s a doporučujeme se přihl&aacute;sit velmi rychle :-)</p> 2016-03-05 2016-03-05T00:00:00+02:00 Web FF 2016 je aktuální http://www.convention.cz/aktuality/web-ff-2016-je-aktualni/ <p> Aktualizovali jsme web pro Festival fantazie 2016. Dal&scaron;&iacute; informace o organizaci, služb&aacute;ch a programu postupně budeme přid&aacute;vat a upřesňovat.</p> 2016-02-29 2016-02-29T00:00:00+02:00 Obraz pro FF 2016 http://www.convention.cz/aktuality/obraz-pro-ff-2016/ <p> Obraz pro FF 2016 jsme vybrali od v&yacute;tvarn&iacute;ka Karla Zemana (stejně jako pro PragoFFest). Vr&aacute;t&iacute;me se i k tradičn&iacute;m tričkům a plack&aacute;m.</p> 2016-02-06 2016-02-06T00:00:00+02:00 20. FFko skončilo, nezapomeňte http://www.convention.cz/aktuality/20-ffko-skoncilo-nezapomente/ <p> V&yacute;ročn&iacute; 20. FFko skončilo. Děkujeme v&scaron;em pod&iacute;lej&iacute;c&iacute;m se a z&uacute;častněn&yacute;m. Věř&iacute;me, že jste si ho užili a tě&scaron;&iacute;me se na shledanou na FF 2016!</p> 2015-07-13 2015-07-13T00:00:00+02:00 Rozmístění programu FF 2016 http://www.convention.cz/aktuality/rozmisteni-programu-ff-2016/ <p> S vedouc&iacute;mi programov&yacute;ch lini&iacute; jsme připravili prvn&iacute; verzi rozm&iacute;stěn&iacute; programu FF 2016 v prostoru a čase. Tě&scaron;&iacute;me se!</p> 2016-02-11 2016-02-11T00:00:00+02:00 7. pivovarský ples http://www.convention.cz/aktuality/7-pivovarsky-ples/ <p> Zveme v&aacute;s na 7. pivovarsk&yacute; ples 20. 2. 2016. Večerem prov&aacute;z&iacute; kapela Bos&aacute;ci, hostem večera je skupina Navostro. Doprovodn&yacute; program, tombola.</p> 2016-01-17 2016-01-17T00:00:00+02:00 Školy v přírodě a tábory 2016 http://www.convention.cz/aktuality/skoly-v-prirode-a-tabory-2016/ <p> Voln&eacute; kapacity hotelu Fantazie pro &scaron;koly v př&iacute;rodě, sportovn&iacute; a tanečn&iacute; soustředěn&iacute; i letn&iacute; dětsk&eacute; t&aacute;bory&nbsp; inzerujeme na <a href="http://www.borovice.cz/clanky/jeste-nemate-misto-na-tabor-2016-aktualni-nabidky-volnych-terminu/" target="_blank">Borovice.cz</a>. Poptejte n&aacute;s.</p> 2015-11-01 2015-11-01T00:00:00+02:00 Připravujeme PragoFFest 2016 http://www.convention.cz/aktuality/pripravujeme-pragoffest-2016/ <p> Připravujeme největ&scaron;&iacute; pražsk&yacute; festival popkultury. S youtubery, hr&aacute;či, vět&scaron;&iacute;mi hernami, kost&yacute;my, programem o anime, comicsech, seri&aacute;lech a filmech.</p> 2015-11-07 2015-11-07T00:00:00+02:00 FanCity 2015 http://www.convention.cz/aktuality/fancity-2015/ <p> Mal&yacute; festival popkultury <a href="http://www.fancity.cz" target="_blank">FF Speci&aacute;l - FanCity</a> proběhne v hotelu ve dnech 22.-25.10. Přijďte si i vy zahr&aacute;t deskov&eacute; hry, videohry, pod&iacute;vat na filmy a dal&scaron;&iacute; program.</p> 2015-09-21 2015-09-21T00:00:00+02:00 Taneční 2015 http://www.convention.cz/aktuality/tanecni-2015/ <p> Již potřet&iacute; v hotelu Fantazie se můžete přij&iacute;t pod&iacute;vat na tanečn&iacute; lekce pro ml&aacute;dež. Každ&yacute; čtvrtek od 18 hodin poř&aacute;daj&iacute; tanečn&iacute; &scaron;kola Boh&eacute;mia a DDM Junior.</p> 2015-09-01 2015-09-01T00:00:00+02:00 Taneční soustředění Hotch Potch http://www.convention.cz/aktuality/tanecni-soustredeni-hotch-potch/ <p> Tanečn&iacute; &scaron;kola Hotch Potch z Jihlavy bude m&iacute;t v hotelu Fantazie tanečn&iacute; soustředěn&iacute; v předposledn&iacute;m srpnov&eacute;m t&yacute;dnu.</p> 2015-08-01 2015-08-01T00:00:00+02:00