Convention.cz aktuality http://www.convention.cz/ Aktuality Základny cs office@freshservices.cz office@freshservices.cz http://www.convention.cz/rss/ 2016-04-22 Rybářské závody 2016 http://www.convention.cz/aktuality/rybarske-zavody-2016/ <p> 16. ročn&iacute;k Doubrava Cup - ryb&aacute;řsk&yacute;ch z&aacute;vodů, organizuj&iacute; již za t&yacute;den chotěboř&scaron;t&iacute; ryb&aacute;ři na Doubravě a přehradě. Hotel Fantazie jim poskytuje z&aacute;zem&iacute;.</p> 2016-04-22 2016-04-22T00:00:00+02:00 Colin Ferguson na FF 2016 http://www.convention.cz/aktuality/colin-ferguson-na-ff-2016/ <p> Prvn&iacute;m zahraničn&iacute;m hostem FF 2016 je herec Colin Ferguson, zn&aacute;m&yacute; ze seri&aacute;lů Heureka, Up&iacute;ř&iacute; den&iacute;ky, Haven a mnoha dal&scaron;&iacute;ch.</p> 2016-04-14 2016-04-14T00:00:00+02:00 500 účastníků FF 2016 http://www.convention.cz/aktuality/500-ucastniku-ff-2016/ <p> Již 500 přihl&aacute;&scaron;en&yacute;ch na FF 2016. Ubytovac&iacute; kapacity na postel&iacute;ch jsou už skoro vyprodan&eacute;, zaji&scaron;ťujeme ubytov&aacute;n&iacute; v okol&iacute; Chotěboře.</p> 2016-04-02 2016-04-02T00:00:00+02:00 Přihláška na FF 2016 spuštěna http://www.convention.cz/aktuality/prihlaska-na-ff-2016-spustena/ <p> Spustili jsme syst&eacute;m pro objedn&aacute;v&aacute;n&iacute; &uacute;časti na Festivalu fantazie 2016. Tě&scaron;&iacute;me se na v&aacute;s a doporučujeme se přihl&aacute;sit velmi rychle :-)</p> 2016-03-05 2016-03-05T00:00:00+02:00 Web FF 2016 je aktuální http://www.convention.cz/aktuality/web-ff-2016-je-aktualni/ <p> Aktualizovali jsme web pro Festival fantazie 2016. Dal&scaron;&iacute; informace o organizaci, služb&aacute;ch a programu postupně budeme přid&aacute;vat a upřesňovat.</p> 2016-02-29 2016-02-29T00:00:00+02:00 Obraz pro FF 2016 http://www.convention.cz/aktuality/obraz-pro-ff-2016/ <p> Obraz pro FF 2016 jsme vybrali od v&yacute;tvarn&iacute;ka Karla Zemana (stejně jako pro PragoFFest). Vr&aacute;t&iacute;me se i k tradičn&iacute;m tričkům a plack&aacute;m.</p> 2016-02-06 2016-02-06T00:00:00+02:00 20. FFko skončilo, nezapomeňte http://www.convention.cz/aktuality/20-ffko-skoncilo-nezapomente/ <p> V&yacute;ročn&iacute; 20. FFko skončilo. Děkujeme v&scaron;em pod&iacute;lej&iacute;c&iacute;m se a z&uacute;častněn&yacute;m. Věř&iacute;me, že jste si ho užili a tě&scaron;&iacute;me se na shledanou na FF 2016!</p> 2015-07-13 2015-07-13T00:00:00+02:00 Rozmístění programu FF 2016 http://www.convention.cz/aktuality/rozmisteni-programu-ff-2016/ <p> S vedouc&iacute;mi programov&yacute;ch lini&iacute; jsme připravili prvn&iacute; verzi rozm&iacute;stěn&iacute; programu FF 2016 v prostoru a čase. Tě&scaron;&iacute;me se!</p> 2016-02-11 2016-02-11T00:00:00+02:00 7. pivovarský ples http://www.convention.cz/aktuality/7-pivovarsky-ples/ <p> Zveme v&aacute;s na 7. pivovarsk&yacute; ples 20. 2. 2016. Večerem prov&aacute;z&iacute; kapela Bos&aacute;ci, hostem večera je skupina Navostro. Doprovodn&yacute; program, tombola.</p> 2016-01-17 2016-01-17T00:00:00+02:00 Školy v přírodě a tábory 2016 http://www.convention.cz/aktuality/skoly-v-prirode-a-tabory-2016/ <p> Voln&eacute; kapacity hotelu Fantazie pro &scaron;koly v př&iacute;rodě, sportovn&iacute; a tanečn&iacute; soustředěn&iacute; i letn&iacute; dětsk&eacute; t&aacute;bory&nbsp; inzerujeme na <a href="http://www.borovice.cz/clanky/jeste-nemate-misto-na-tabor-2016-aktualni-nabidky-volnych-terminu/" target="_blank">Borovice.cz</a>. Poptejte n&aacute;s.</p> 2015-11-01 2015-11-01T00:00:00+02:00 Připravujeme PragoFFest 2016 http://www.convention.cz/aktuality/pripravujeme-pragoffest-2016/ <p> Připravujeme největ&scaron;&iacute; pražsk&yacute; festival popkultury. S youtubery, hr&aacute;či, vět&scaron;&iacute;mi hernami, kost&yacute;my, programem o anime, comicsech, seri&aacute;lech a filmech.</p> 2015-11-07 2015-11-07T00:00:00+02:00 FanCity 2015 http://www.convention.cz/aktuality/fancity-2015/ <p> Mal&yacute; festival popkultury <a href="http://www.fancity.cz" target="_blank">FF Speci&aacute;l - FanCity</a> proběhne v hotelu ve dnech 22.-25.10. Přijďte si i vy zahr&aacute;t deskov&eacute; hry, videohry, pod&iacute;vat na filmy a dal&scaron;&iacute; program.</p> 2015-09-21 2015-09-21T00:00:00+02:00 Taneční 2015 http://www.convention.cz/aktuality/tanecni-2015/ <p> Již potřet&iacute; v hotelu Fantazie se můžete přij&iacute;t pod&iacute;vat na tanečn&iacute; lekce pro ml&aacute;dež. Každ&yacute; čtvrtek od 18 hodin poř&aacute;daj&iacute; tanečn&iacute; &scaron;kola Boh&eacute;mia a DDM Junior.</p> 2015-09-01 2015-09-01T00:00:00+02:00 Taneční soustředění Hotch Potch http://www.convention.cz/aktuality/tanecni-soustredeni-hotch-potch/ <p> Tanečn&iacute; &scaron;kola Hotch Potch z Jihlavy bude m&iacute;t v hotelu Fantazie tanečn&iacute; soustředěn&iacute; v předposledn&iacute;m srpnov&eacute;m t&yacute;dnu.</p> 2015-08-01 2015-08-01T00:00:00+02:00 Letní Geek Campy 2015 http://www.convention.cz/aktuality/letni-geek-campy-2015/ <p> Hned po Festivalu Fantazie se na 4 t&yacute;dny v červenci a srpnu stane hotel domovem pro děti z cel&eacute; ČR i SR. S obl&iacute;ben&yacute;mi youtubery zažij&iacute; hodně z&aacute;bavy.</p> 2015-06-05 2015-06-05T00:00:00+02:00 Majáles 2015 http://www.convention.cz/aktuality/majales-2015/ <p> V p&aacute;tek 15. května přiv&iacute;t&aacute;me v hotelu Maj&aacute;les 2015, obl&iacute;benou studentskou akci. Poř&aacute;d&aacute; Obchodn&iacute; Akademie. J&iacute;dla a pit&iacute; bude dost!</p> 2015-05-04 2015-05-04T00:00:00+02:00 Rybářské závody 2015 http://www.convention.cz/aktuality/rybarske-zavody-2015/ <p> 15. ročn&iacute;k Doubrava Cup - ryb&aacute;řsk&yacute;ch z&aacute;vodů, organizuj&iacute; již za t&yacute;den chotěboř&scaron;t&iacute; ryb&aacute;ři na Doubravě a přehradě. Hotel Fantazie jim poskytuje z&aacute;zem&iacute;.</p> 2015-05-02 2015-05-02T00:00:00+02:00 Koncert ZUŠ 2015 http://www.convention.cz/aktuality/koncert-zus-2015/ <p> V sobotu 25.4. bychom v&aacute;s r&aacute;di přiv&iacute;tali na dal&scaron;&iacute;m z koncertů dechov&eacute;ho orchestru mlad&yacute;ch při chotěbořsk&eacute; ZU&Scaron;.</p> 2015-04-22 2015-04-22T00:00:00+02:00 MČR v klipovém tancování 2015 http://www.convention.cz/aktuality/mcr-v-klipovem-tancovani-2015/ <p> Podruh&eacute; se v na&scaron;em hotelu odehraje Mistrovstv&iacute; Česk&eacute; republiky v klipov&eacute;m tancov&aacute;n&iacute;. Přijďte se pod&iacute;vat i vy na tanečn&iacute; &scaron;pičku mezi dětmi.</p> 2015-04-20 2015-04-20T00:00:00+02:00 Velikonoční Geek Camp 2015 http://www.convention.cz/aktuality/velikonocni-geek-camp-2015/ <p> Velikonočn&iacute; pr&aacute;zdniny jsou př&iacute;ležitost&iacute; pro děti z cel&eacute; ČR zaž&iacute;t skvěl&yacute; Geek Camp se sv&yacute;mi obl&iacute;ben&yacute;mi youtubery, hran&iacute;m a t&aacute;borov&yacute;m programem.</p> 2015-03-29 2015-03-29T00:00:00+02:00 Přihlašování na FFS-FC 2015 http://www.convention.cz/aktuality/prihlasovani-na-ffs-fc-2015/ <p> Spustili jsme přihla&scaron;ov&aacute;n&iacute; na Festival Fantazie Speci&aacute;l = FanCity 2015. Doporučujeme se přihl&aacute;sit rychle pro v&yacute;běr ubytov&aacute;n&iacute;.</p> 2015-09-06 2015-09-06T00:00:00+02:00 Web FFS-FC 2015 je aktuální http://www.convention.cz/aktuality/web-ffs-fc-2015-je-aktualni/ <p> Web FF Speci&aacute;l - FanCity 2015 je aktu&aacute;ln&iacute; a ceny vstupn&eacute;ho (zv&yacute;&scaron;eno o 50 Kč) a ubytov&aacute;n&iacute; (zůst&aacute;v&aacute; jako loni) jsou platn&eacute;.</p> 2015-09-04 2015-09-04T00:00:00+02:00 Připravujeme FF Speciál - FanCity 2015 http://www.convention.cz/aktuality/pripravujeme-ff-special-fancity-2015/ <p> Začali jsme připravovat Festival fantazie Speci&aacute;l - FanCity 2015 v posunut&eacute;m term&iacute;nu 22.-25.10. Sejdeme se v hotelu Fantazie v Chotěboři.</p> 2015-08-31 2015-08-31T00:00:00+02:00 Volné ubytování http://www.convention.cz/aktuality/volne-ubytovani/ <p> Kromě ubytov&aacute;n&iacute; v přihl&aacute;&scaron;ce nab&iacute;z&iacute;me zbyl&eacute; voln&eacute; kapacity zde <a href="http://www.festivalfantazie.cz/archiv/2015/ubytovani_ff15_volne.png" target="_blank">ubytovani_ff15_volne.png</a>. M&aacute;te-li z&aacute;jem, <a href="mailto:recepce@ffestivaly.cz">napi&scaron;te</a> (přesně co chcete). Kdo dř&iacute;v přijde...</p> 2015-05-19 2015-05-19T00:00:00+02:00 Philippe Coriat se vrací http://www.convention.cz/aktuality/philippe-coriat-se-vraci/ <p> Pozv&aacute;n&iacute; na 20. Festival fantazie pr&aacute;vě přijal Philippe Coriat, francouzsk&yacute; v&yacute;tvarn&iacute;k, kter&yacute; byl několik let autorem obrazů pro FF. <a href="http://www.coriat.net" rel="nofollow" target="_blank">www.coriat.net</a></p> 2014-09-24 2014-09-24T00:00:00+02:00 David Nykl na FF 2015 http://www.convention.cz/aktuality/david-nykl-na-ff-2015/ <p> David Nykl, obl&iacute;ben&yacute; host Festivalů fantazie, si nenech&aacute; uj&iacute;t desetilet&eacute; v&yacute;roč&iacute; sv&eacute; prvn&iacute; n&aacute;v&scaron;těvy a dvac&aacute;t&yacute; Festival fantazie, sl&iacute;bil přijet!</p> 2014-10-25 2014-10-25T00:00:00+02:00 Paul McGillion na FF 2015 http://www.convention.cz/aktuality/paul-mcgillion-na-ff-2015/ <p> Třet&iacute;m zahraničn&iacute;m hostem 20. Festivalu fantazie bude herec Paul McGillion, zn&aacute;m&yacute; zejm&eacute;na jako Dr. Carson Beckett, skotsk&yacute; l&eacute;kař ze seri&aacute;lu Stargate Atlantis.</p> 2015-04-20 2015-04-20T00:00:00+02:00 Autobusy nejen z Prahy http://www.convention.cz/aktuality/autobusy-nejen-z-prahy/ <p> Kromě tradičn&iacute;ch autobusů z Prahy a do Prahy vypravujeme letos autobusy z Ostravy / Olomouce / Svitav a Bratislavy / Brna.</p> 2015-03-17 2015-03-17T00:00:00+02:00 GameFFest 2015 zrušen http://www.convention.cz/aktuality/gameffest-2015-zrusen/ <p> S ohledem na mal&yacute; počet přihl&aacute;&scaron;en&yacute;ch mus&iacute;me bohužel GameFFest 2015 zru&scaron;it. Doporučujeme v&aacute;m &uacute;čast na <a href="http://www.festivalfantazie.cz">20. Festivalu fantazie</a>.</p> 2015-04-13 2015-04-13T00:00:00+02:00 Přihláška na 20. Festival fantazie spuštěna http://www.convention.cz/aktuality/prihlaska-na-20-festival-fantazie-spustena/ <p> Zveme v&aacute;s na 20. Festival fantazie, největ&scaron;&iacute; festival popkultury v ČR ve dnech 1.-12.7.2015 v Chotěboři. Přihl&aacute;&scaron;ka je spu&scaron;těna.</p> 2015-04-08 2015-04-08T00:00:00+02:00 GameFFest 2015 má tvář http://www.convention.cz/aktuality/gameffest-2015-ma-tvar/ <p> Partnerem GameFFestu je už tradičně Comgad, kter&yacute; v květnu přinese oček&aacute;vanou novinku Act of Agression - strategickou hru v re&aacute;ln&eacute;m čase.</p> 2015-03-19 2015-03-19T00:00:00+02:00 Vstupné na FF 2015 http://www.convention.cz/aktuality/vstupne-na-ff-2015/ <p> Stanovili jsme vstupn&eacute; pro Festival fantazie 2015. Prvn&iacute; den zcela zdarma, druh&yacute; den za polovinu, sleva za cel&yacute; FF. Užijte si jubilejn&iacute; 20. ročn&iacute;k!</p> 2015-03-13 2015-03-13T00:00:00+02:00 Přihláška GameFFest 2015 spuštěna http://www.convention.cz/aktuality/prihlaska-gameffest-2015-spustena/ <p> Spustili jsme přihl&aacute;&scaron;ku GameFFestu 2015. S n&iacute;zk&yacute;m vstupn&yacute;m, speci&aacute;lně sn&iacute;ženou cenou ubytov&aacute;n&iacute;. Teď je to na tobě. Hraje&scaron;? Cokoli. Přijeď!</p> 2015-03-11 2015-03-11T00:00:00+02:00 1. verze rozmístění programu FF 2014 http://www.convention.cz/aktuality/1-verze-rozmisteni-programu-ff-2014/ <p> Prvn&iacute; veřejn&aacute; verze rozm&iacute;stěn&iacute; programu do m&iacute;stnost&iacute; a dn&iacute; Festivalu fantazie 2014. Nov&eacute; program. linie: RPG, LegendCon, Up&iacute;ř&iacute; den&iacute;ky...</p> 2014-03-31 2014-03-31T00:00:00+02:00 Hattie Hayridge na FF 2014 http://www.convention.cz/aktuality/hattie-hayridge-na-ff-2014/ <p> <span class="userContent">S nad&scaron;en&iacute;m v&aacute;m představujeme hosta Festivalu fantazie 2014 z kultovn&iacute;ho seri&aacute;lu Červen&yacute; trpasl&iacute;k. Fanf&aacute;ry pro Hattie Hayridge, alias Holly!</span></p> 2014-05-26 2014-05-26T00:00:00+02:00 Přehled filmů FF 2014 http://www.convention.cz/aktuality/prehled-filmu-ff-2014/ <p> <span class="userContent">K dispozici je&nbsp;<a href="http://www.festivalfantazie.cz/filmy/" target="_blank">seznam filmů</a>, kter&eacute; budeme prom&iacute;tat na Festivalu fantazie 2014 v nově vybaven&eacute;m kině na hlouběji posunut&eacute;m pl&aacute;tnu. </span></p> 2014-05-29 2014-05-29T00:00:00+02:00 Hostem FF 2014 Jennifer Spence http://www.convention.cz/aktuality/hostem-ff-2014-jennifer-spence/ <p> <span class="userContent">Dal&scaron;&iacute;m potvrzen&yacute;m zahraničn&iacute;m hostem FF 2014 je Jennifer Spence, zn&aacute;m&aacute; jako Dr. Lisa Park v Stargate Universe a&nbsp; Betty Robertson v Continuum.</span></p> 2014-06-06 2014-06-06T00:00:00+02:00 Turnaj o 20 tisíc na FF 2014 http://www.convention.cz/aktuality/turnaj-o-20-tisic-na-ff-2014/ <p> <span class="userContent">Na Festivalu fantazie se odehraje bohatě dotovan&yacute; turnaj v League of Legends. Můžete si se sv&yacute;m t&yacute;mem zahr&aacute;t o 4 voln&aacute; m&iacute;sta.</span></p> 2014-06-07 2014-06-07T00:00:00+02:00 Finální rozmístění programu FF 2014 http://www.convention.cz/aktuality/finalni-rozmisteni-programu-ff-2014/ <p> <span class="userContent">Doladěn&aacute; verze rozm&iacute;stěn&iacute; programu FF 2014 je na <a href="http://www.festivalfantazie.cz/archiv/2014/rozmisteni_ff14.png" target="_blank">webu</a>. Při&scaron;li jsme o RPG linii a pozor na stěhov&aacute;n&iacute; někter&yacute;ch lini&iacute;.</span></p> 2014-06-10 2014-06-10T00:00:00+02:00 Volné ubytovací kapacity k 12.6. http://www.convention.cz/aktuality/volne-ubytovaci-kapacity-k-12-6/ <p> <span class="fbPhotosPhotoCaption" id="fbPhotoSnowliftCaption" tabindex="0"><span class="hasCaption">Přehled voln&yacute;ch ubytovac&iacute;ch kapacit Festivalu fantazie 2014 k půlnoci 11.6. najdete <a href="http://www.festivalfantazie.cz/archiv/2014/ubytovani_volne.png" target="_blank">zde</a>. Zelen&aacute; pol&iacute;čka = voln&eacute; noci, ž = ženy, m = muži.</span></span></p> 2014-06-12 2014-06-12T00:00:00+02:00 Rozmístění programu FF 2015 http://www.convention.cz/aktuality/rozmisteni-programu-ff-2015/ <p> Prvn&iacute; verze rozm&iacute;stěn&iacute; programu 20. Festivalu fantazie v prostoru a čase je prodiskutov&aacute;na s programov&yacute;mi liniemi. M&aacute;te na co se tě&scaron;it.</p> 2015-03-10 2015-03-10T00:00:00+02:00 Web GameFFestu 2015 je aktuální http://www.convention.cz/aktuality/web-gameffestu-2015-je-aktualni/ <p> Web GameFFestu 2015 je aktualizovan&yacute;, informace na něm uveden&eacute; (vstupn&eacute;, ubytov&aacute;n&iacute;, term&iacute;ny, podm&iacute;nky apod.), jsou platn&eacute;.</p> 2015-03-10 2015-03-10T00:00:00+02:00 Připravujeme GameFFest 2015 http://www.convention.cz/aktuality/pripravujeme-gameffest-2015/ <p> Připravujeme pro v&aacute;s dal&scaron;&iacute; ročn&iacute;k GameFFestu, hern&iacute;ho festivalu, na kter&eacute;m si opravdu zahrajete. Videohry, deskov&eacute; a karetn&iacute; hry, figurkov&eacute; hry, ...</p> 2015-03-01 2015-03-01T00:00:00+02:00 Velký karneval http://www.convention.cz/aktuality/velky-karneval/ <p> 22. 3. proběhne v hotelu Fantazie velk&yacute; karneval s bohat&yacute;m programem pro děti. Soutěže, kouzeln&iacute;k, loutkov&eacute; divadlo, malov&aacute;n&iacute; na obličej, diskot&eacute;ka...</p> 2015-02-24 2015-02-24T00:00:00+02:00 6. ples Pivovaru Chotěboř http://www.convention.cz/aktuality/6-ples-pivovaru-chotebor/ <p> 21. 2. proběhne ve v&scaron;ech s&aacute;lech hotelu Fantazie 6. pivovarsk&yacute; ples Pivovaru Chotěboř. Hraje Variace a host Ukulele Troublemakers. Vstup 200 Kč.</p> 2015-02-07 2015-02-07T00:00:00+02:00 Sledujte ohlasy PGF 2015 http://www.convention.cz/aktuality/sledujte-ohlasy-pgf-2015/ <p> Užijte si videa, fotografie a report&aacute;že z PragoFFestu na str&aacute;nce <a href="/ohlasy-pgf-2015/">Ohlasy PGF 2015</a>. Po&scaron;lete n&aacute;m odkaz na svoje z&aacute;znamy z&aacute;žitků na <a href="mailto:info@ffestivaly.cz">info@ffestivaly.cz</a>. Děkujeme.</p> 2015-02-07 2015-02-07T00:00:00+02:00 Poděkování za PragoFFest 2015 http://www.convention.cz/aktuality/podekovani-za-pragoffest-2015/ <p> Děkujeme &uacute;častn&iacute;kům, hostům, partnerům, vedouc&iacute;m programov&yacute;ch lini&iacute;, předn&aacute;&scaron;ej&iacute;c&iacute;m a pořadatelům za b&aacute;ječn&yacute; PragoFFest 2015 s 4300 &uacute;častn&iacute;ky.</p> 2015-02-02 2015-02-02T00:00:00+02:00 Těšíme se na vás na PGF 2015 http://www.convention.cz/aktuality/tesime-se-na-vas-na-pgf-2015/ <p> Již z&iacute;tra se na v&aacute;s tě&scaron;&iacute;me na velk&eacute;m festivalu popkultury PragoFFest 2015. Připravili jsme pestr&yacute; a rozs&aacute;hl&yacute; program, velk&eacute; herny a dobr&eacute; občerstven&iacute;.</p> 2015-01-28 2015-01-28T00:00:00+02:00 Připravujeme jubilejní 20. FF http://www.convention.cz/aktuality/pripravujeme-jubilejni-20-ff/ <p> Pomalu zač&iacute;n&aacute;me připravovat 20. Festival fantazie, v&yacute;jimečnou ud&aacute;lost, na kter&eacute; nesm&iacute;te chybět. Největ&scaron;&iacute; festival popkultury v ČR.</p> 2015-01-22 2015-01-22T00:00:00+02:00 Zahraniční host PragoFFestu 2015 http://www.convention.cz/aktuality/zahranicni-host-pragoffestu-2015/ <p> Profesor Jack Copeland přij&iacute;žd&iacute; s předn&aacute;&scaron;kou Alan Turing, Artificial Intelligence and The Imitation Game. V p&aacute;tek 30.1. v 16 hodin. <a href="/hoste/">Dal&scaron;&iacute; host&eacute; PragoFFestu.</a></p> 2015-01-19 2015-01-19T00:00:00+02:00 PragoCosplay 2015 http://www.convention.cz/aktuality/pragocosplay-2015/ <p> <span class="userContent">Souč&aacute;st&iacute; PragoFFestu bude i PragoCosplay, soutěž kost&yacute;mů. V&iacute;ce zde <a href="http://www.pragoffest.cz/pragocosplay/" rel="nofollow nofollow" target="_blank">www.pragoffest.cz/pragocosplay/</a> Tě&scaron;&iacute;me se na va&scaron;e kost&yacute;my!</span></p> 2014-12-23 2014-12-23T00:00:00+02:00 Český Craftcon 2015 http://www.convention.cz/aktuality/cesky-craftcon-2015/ <p> Souč&aacute;st&iacute; PragoFFestu 2015 bude i největ&scaron;&iacute; Youtube akce zimy, festival Česk&yacute; Craftcon 2015. Autogrami&aacute;dy, show, předn&aacute;&scaron;ky. Nav&scaron;tivte <a href="http://www.ceskycraftcon.com" target="_blank">web</a>.</p> 2014-12-19 2014-12-19T00:00:00+02:00 Rozmístění programu PragoFFestu 2015 http://www.convention.cz/aktuality/rozmisteni-programu-pragoffestu-2015/ <p> Rozm&iacute;stěn&iacute; programu je připraveno. Je&scaron;tě dojde k drobn&yacute;m změn&aacute;m, ale nadupan&yacute; program bude. Vždy aktu&aacute;ln&iacute; verzi najdete <a href="http://www.pragoffest.cz/archiv/2015/rozmisteni_pgf15.png" target="_blank">zde</a>.</p> 2014-12-12 2014-12-12T00:00:00+02:00 Představujeme PragoFFest 2015 http://www.convention.cz/aktuality/predstavujeme-pragoffest-2015/ <p> Představujeme PragoFFest 2015. <span class="userContent">Opět vět&scaron;&iacute;, lep&scaron;&iacute;, z&aacute;bavněj&scaron;&iacute; festival her, fantasy, sci-fi a anime.<br /> <a href="http://www.pragoffest.cz/archiv/2015/predstaveni_pgf2015.pdf" rel="nofollow nofollow" target="_blank">www.pragoffest.cz/archiv/2015/predstaveni_pgf2015.pdf</a></span></p> 2014-11-19 2014-11-19T00:00:00+02:00 Prodej vstupenek PGF 2015 zahájen http://www.convention.cz/aktuality/prodej-vstupenek-pgf-2015-zahajen/ <p> Prodej vstupenek na PragoFFest 2015 je zah&aacute;jen. Nově i s možnost&iacute; jednoduch&eacute;ho n&aacute;kupu bez registrace a s platbou kartou, přes PayPal apod.</p> 2014-12-10 2014-12-10T00:00:00+02:00 MČR 2015 začíná PragoFFestem http://www.convention.cz/aktuality/mcr-2015-zacina-pragoffestem/ <p> Mistrovstv&iacute; ČR v poč&iacute;tačov&yacute;ch hr&aacute;ch zač&iacute;n&aacute; turnajem v League of Legends o 10.000 Kč na PragoFFestu. Poř&aacute;d&aacute; Playzone. <a href="/mcr-2015/">V&iacute;ce zde</a>.</p> 2015-01-08 2015-01-08T00:00:00+02:00 Připravujeme jubilejní FF http://www.convention.cz/aktuality/pripravujeme-jubilejni-ff/ <p> V r&aacute;mci 20. ročn&iacute;ku Festivalu fantazie připravujeme 11. ročn&iacute;k cen Aeronautilus a vyhl&aacute;&scaron;en&iacute; v&yacute;sledků v r&aacute;mci Večera fantazie 11.7.2015</p> 2014-09-01 2014-09-01T00:00:00+02:00 Začínáme připravovat tento web http://www.convention.cz/aktuality/zaciname-pripravovat-tento-web/ <p> Zač&iacute;n&aacute;me připravovat tento web a z&aacute;roveň dva skvěl&eacute; t&aacute;bory pro fanou&scaron;ky a geeky ve věku 6-15 let. T&eacute;matem t&aacute;borů je HOBIT !</p> 2015-02-08 2015-02-08T00:00:00+02:00 Poslední ročník Bloody Xmas http://www.convention.cz/aktuality/posledni-rocnik-bloody-xmas/ <p> <span style="color:#a52a2a;">Posledn&iacute; ročn&iacute;k Bloody Xmas proběhl 14.-17.11. </span>S ohledem na velmi n&iacute;zkou &uacute;čast už nebudeme dal&scaron;&iacute; ročn&iacute;ky poř&aacute;dat.</p> 2014-11-30 2014-11-30T00:00:00+02:00 Změny FanCity 2014 http://www.convention.cz/aktuality/zmeny-fancity-2014/ <p> FanCity 2014 zlevňuje a nab&iacute;z&iacute; niž&scaron;&iacute; vstupn&eacute; a ubytov&aacute;n&iacute;. Přihlaste se a zaplaťte do 30.9. a 4 denn&iacute; con v&aacute;s vyjde na 360 Kč!</p> 2014-09-16 2014-09-16T00:00:00+02:00 Program filmů doplněn http://www.convention.cz/aktuality/program-filmu-doplnen/ <p> Aktualizovali jsme program a doplnili filmy tak, jak je uvid&iacute;te na FF. Nepodař&iacute;-li se domluvit je&scaron;tě hosta, někter&eacute; filmy zopakujeme.</p> 2014-06-15 2014-06-15T00:00:00+02:00 Comgad partnerem GameFFestu http://www.convention.cz/aktuality/comgad-partnerem-gameffestu/ <p> Partnerem GameFFestu se st&aacute;v&aacute; hern&iacute; distributor Comgad. V herně si zahrajete jejich novinky i star&scaron;&iacute; pecky v nov&eacute;m kab&aacute;tě.</p> 2014-03-19 2014-03-19T00:00:00+02:00 Ples tanečníků 2014 http://www.convention.cz/aktuality/ples-tanecniku-2014/ <p> Tentokr&aacute;t 27.12. v&aacute;m tanečn&iacute; mistr Bohumil Čern&yacute; nab&iacute;dne V&aacute;nočn&iacute; ples tanečn&iacute;ků, na kter&eacute;m si opravdu zatancujete!</p> 2014-10-21 2014-10-21T00:00:00+02:00 Ohlasy PragoFFestu 2014 http://www.convention.cz/aktuality/ohlasy-pragoffestu-2014/ <p> .Sledujte <a href="http://www.pragoffest.cz/ohlasy-pgf-2014/" target="_blank">Ohlasy PragoFFestu 2014</a>, postupně tam přib&yacute;vaj&iacute; odkazy na report&aacute;že, fotogalerie, videa apod. D&iacute;ky za va&scaron;e př&iacute;spěvky!</p> 2014-02-18 2014-02-18T00:00:00+02:00 Velká hudební paaarty http://www.convention.cz/aktuality/velka-hudebni-paaarty/ <p> Prvn&iacute; velkou akc&iacute; pro chotěbořskou veřejnost je <a href="https://www.facebook.com/events/510359485723565/" target="_blank">Velk&aacute; podzimn&iacute; hudebn&iacute; live music party</a> 18. 10. ve spolupr&aacute;ci s CEKUS a kapelou &Scaron;atlava.</p> 2013-09-25 2013-09-25T00:00:00+02:00 Změna rozmístění programu FanCity 2013 http://www.convention.cz/aktuality/zmena-rozmisteni-programu-fancity-2013/ <p> Změna <a href="http://www.fancity.cz/archiv/2013/rozmisteni_fc13.png" target="_blank">rozm&iacute;stěn&iacute; programu</a> FanCity a změna uz&aacute;věrek programu. Uz&aacute;věrka přihla&scaron;ov&aacute;n&iacute; pořadů je 30. 9., pro časov&eacute; programy 3. 10.</p> 2013-09-24 2013-09-24T00:00:00+02:00 Festival fantazie 2013 skončil http://www.convention.cz/aktuality/festival-fantazie-2013-skoncil/ <p> Festival fantazie 2013 skončil, fanou&scaron;ci se rozjeli domů, budovy jsou uklizeny. 3460 &uacute;častn&iacute;ků, 1420 pořadů, 6 zahraničn&iacute;ch hostů. Děkujeme v&scaron;em!</p> 2013-07-10 2013-07-10T00:00:00+02:00 FanCity 2013 v Chotěboři http://www.convention.cz/aktuality/fancity-2013-v-chotebori/ <p> FanCity 2013 proběhne 25. - 30. 10. v Chotěboři, v prostor&aacute;ch hotelu Fantazie (U z&aacute;mku). Velk&aacute; herna, 4 programov&eacute; m&iacute;stnosti pln&eacute; z&aacute;bavy.</p> 2013-08-18 2013-08-18T00:00:00+02:00 Festival deskových her http://www.convention.cz/aktuality/festival-deskovych-her/ <p> Prvn&iacute; vět&scaron;&iacute; akc&iacute; v hotelu Fantazie bude festival deskov&yacute;ch her pro &scaron;irokou veřejnost. Deskofobie Live 27.-29.9.2013 <a href="http://www.deskofobie-live.cz/" target="_blank">www.deskofobie-live.cz</a></p> 2013-09-12 2013-09-12T00:00:00+02:00 Připravujeme web hotelu Fantazie http://www.convention.cz/aktuality/pripravujeme-web-hotelu-fantazie/ <p> Zač&iacute;n&aacute;me připravovat nov&eacute; webov&eacute; str&aacute;nky hotelu U z&aacute;mku, nově hotelu Fantazie. Postupně je napln&iacute;me informacemi a pozv&aacute;nkami na akce.</p> 2013-08-09 2013-08-09T00:00:00+02:00 Připravujeme Bloody Xmas 2013 http://www.convention.cz/aktuality/pripravujeme-bloody-xmas-2013/ <p> Připravujeme 5. ročn&iacute;k festivalu hororu Bloody Xmas, tentokr&aacute;t samostatně. Předn&aacute;&scaron;ky, projekce, host&eacute;, hry a doplňkov&yacute; program.</p> 2013-08-27 2013-08-27T00:00:00+02:00 Nový AMBER! http://www.convention.cz/aktuality/novy-amber/ <p> Spou&scaron;t&iacute;me &uacute;plně novou verzi objedn&aacute;vkov&eacute;ho a programov&eacute;ho syst&eacute;mu Amber pro n&aacute;kup vstupenek, m&iacute;stenek, služeb a doplňků.</p> 2013-04-26 2013-04-26T00:00:00+02:00 Třetím hostem FF 2013 je Michael A. Stackpole http://www.convention.cz/aktuality/tretim-hostem-ff-2013-je-michael-a-stackpole/ <p> Třet&iacute;m zahraničn&iacute;m hostem FF 2013 je americk&yacute; spisovatel a hern&iacute; sc&eacute;n&aacute;rista Michael A. Stackpole (rom&aacute;ny Star Wars, Věk objevů, World of Warcraft)</p> 2013-04-11 2013-04-11T00:00:00+02:00 Spouštíme přihlašování na FF 2013 http://www.convention.cz/aktuality/spoustime-prihlasovani-na-ff-2013/ <p> Spou&scaron;t&iacute;me přihla&scaron;ov&aacute;n&iacute; na Festival fantazie 2013. Zat&iacute;m ve star&eacute; verzi syst&eacute;mu Amber a s určit&yacute;mi omezen&iacute;mi.</p> 2013-04-02 2013-04-02T00:00:00+02:00 První verze rozmístění programu FF 2013 http://www.convention.cz/aktuality/prvni-verze-rozmisteni-programu-ff-2013/ <p> Prvn&iacute; verze rozm&iacute;stěn&iacute; programu FF 2013 slibuje dal&scaron;&iacute; skvělou fantastickou dovolenou s př&aacute;teli a z&aacute;bavou. A my tak&eacute; :-)</p> 2013-03-27 2013-03-27T00:00:00+02:00 Druhým hostem FF 2013 je David Nykl http://www.convention.cz/aktuality/druhym-hostem-ff-2013-je-david-nykl/ <p> Druh&yacute;m potvrzen&yacute;m zahraničn&iacute;m hostem FF 2013 je kanadsk&yacute; herec česk&eacute;ho původu David Nykl, zn&aacute;m&yacute; jako Dr. Zelenka ze Stargate Atlantis.</p> 2013-03-26 2013-03-26T00:00:00+02:00 Prvním hostem FF 2013 je Tony Amendola http://www.convention.cz/aktuality/prvnim-hostem-ff-2013-je-tony-amendola/ <p> Prvn&iacute;m potvrzen&yacute;m zahraničn&iacute;m hostem FF 2013 je americk&yacute; herec Tony Amendola, zn&aacute;m&yacute; předev&scaron;&iacute;m jako Master Bra&#39;tac ze seri&aacute;lu Stargate SG-1.</p> 2013-03-20 2013-03-20T00:00:00+02:00 Začínáme připravovat FF 2013 http://www.convention.cz/aktuality/zaciname-pripravovat-ff-2013/ <p> Zač&iacute;n&aacute;me připravovat 18. ročn&iacute;k Festivalu fantazie 2013. Můžete se tě&scaron;it na bohat&yacute; program se zahraničn&iacute;mi hosty, rozs&aacute;hl&eacute; služby a b&aacute;ječnou unik&aacute;tn&iacute; atmosf&eacute;ru.</p> 2013-02-12 2013-02-12T00:00:00+02:00