Přejít na menu Přejít na obsah

Aktuálně


Pracovní podmínky

Nelekni se té hromady textu :-). Mohli bychom všechno odbýt pár větami, ale pro tebe i pro nás je lepší, když budeš podrobně vědět, co od nás dostaneš za odměnu a co od tebe jako pořadatele/ky čekáme. 

PODMÍNKY PRO POŘÁDÁNÍ

Pro pořádání FFestivalů uzavíráme smlouvy (Dohoda o provedení práce) a postupujeme v souladu s českými zákony a účetními předpisy.

Pořádání FFestivalu ale není standardní brigáda. Nechceme lhostejné pracovníky, chceme doplnit kamarádskou partu pořadatelů, nadšených a hrdých na to, čemu pomáhají. Potřebujeme tvoji samostatnost i přesné plnění pokynů, aktivitu a nápady, zapojení i mimo službu a pokud možno delší spolupráci, i v průběhu roku na dalších akcích. Z těch nejlepších vybíráme pro další akce vedoucí s vyššími odměnami.

Pro zařazení mezi pořadatele není důležité, zda už jsi něco pořádal/a, vše potřebné tě naučíme. Chyby lze omluvit a napravit, rozhoduje přístup, snaha.

Pořadatelské práce:

 • nepovinné brigády a různé malé akce v průběhu roku
 • velká letní brigáda v hotelu Fantazie
 • povinné školení bezpečnosti a požární ochrany před letním FF
 • nepovinné přípravy před FFestivalem (PragoFFest, Festival fantazie, FanCity)
 • služby na FFestivalu
 • povinný úklid
 • nepovinný úklid

Konkrétní dny a časy jsou vyhlášeny v pořadatelském webovém systému ARES nebo ve skupině Organizace FFestivalů https://www.facebook.com/groups/519575418117622/

Odměny

Počet odpracovaných hodin, výši odměny, případné pokuty a bonusy vidí pořadatel v ARESu. Nesrovnalosti lze řešit s ekonomkou FFestivalů.

Nedílnou součástí odměny za služby je v podobě volných vstupenek, z účetních a organizačních důvodů.

Odměna je zdaňována, FFestivaly odvádějí FÚ daň za pořadatele. Pokud pořadatel nepracuje daný měsíc nikde jinde nebo pokud je pro něj příjem z pořádání FFestivalu v daném měsíci větší, než příjem z jiné práce/brigády, může u nás uplatnit slevu na dani. Pokud daň z jeho odměny nepřesáhne hranici 2070, neplatí daň žádnou a má tedy vyšší odměnu.

Fond volných vstupenek

 • Pořadateli se v ARESu za každou odpracovanou čtvrthodinu služeb načítá částka do Fondu volných vstupenek (FVV). Tato částka se v případě nevyužití nevyplácí!
 • Tuto částku viditelnou v ARESu může pořadatel čerpat pro přátele či rodinu. Přijde s nimi k recepci, požádá o vstupenky z FVV, recepce strhne příslušnou částku.
 • V případě přečerpání volných vstupenek pořadatel rozdíl doplácí (je mu automaticky odečten z finanční odměny).
 • Pořadatelé mají zakázáno prodávat vstupenky.

Příklad: Pořadatel ve službách odpracuje 80 hodin x 20 Kč do FVV = 1600 Kč ve FVV na vstupenky pro přátele či rodinu, což stačí na cca 5 jednodenních vstupenek.

Finanční odměna

 • Pořadateli se v ARESu za každou odpracovanou a zapsanou čtvrthodinu příprav, služeb a úklidů připočítává odměna dle stanovených podmínek (viz níže).
 • Odměnu vyplácíme sníženou o útratu v občerstvovnách FFestivalu.
 • O výplatu na účet lze požádat zaškrtnutím v Aresu v případě, že jste vrátili pořadatelské tričko a v Aresu zadali číslo účtu (nebo lze dodatečně mailem).
 • Výhodou v případě převzetí výplaty v hotovosti (osobně nebo zástupcem s plnou mocí) je sleva z útraty (5% sleva na konzumaci nad 1000 Kč, 10% sleva nad 2500 Kč, po odečtení cigaret).
 • Odměny nevyzvednuté v řádných výplatních termínech nebo včas nedomluvené pro poslání na účet (do konce srpna pro FF, do konce února pro PGF) propadají a už se nevyplácejí.

Výplata odměn: Proběhne nejpozději do konce srpna/února na jednom nebo dvou výplatních termínech v Chotěboři. Odměnu lze vyplatit zástupci s písemnou plnou mocí nebo na účet.

Další výhody pořadatelů

 • Pořadatel nebydlící v místě akce může požádat o příspěvek na dopravu (viz další podmínky).
 • Pořadatel neplatí za základní ubytování při přípravách, FFestivalu a úklidech, za lepší ubytování při FFestivalu platí sníženou částku.
 • Pořadatel účastnící se i nepovinného úklidu dostane jídlo a pití na afterparty (viz další podmínky).
 • Pořadatel po dobu příprav a úklidu dostává pití zdarma.
 • Pořadatel si může v našich občerstvovnách založit účet. Na účet si nelze vybírat peníze v hotovosti.
 • Pořadatel může dostat zálohu, vyřizuje asistentka, ne recepce.
 • Pořadatel na požádání dostává zbylé účastnické materiály (časopisy, infobrožura, kniha, plakát) zdarma.
 • Při dlouhodobé spolupráci pořadatel může získat další výhody - půjčování vybavení a her a další...

Doprava pořadatelů: Přispíváme na jednu cestu mimochotěbořským/mimopražským. Pro stanovení příspěvku rozhoduje cena nejlevnějšího spojení. Chcete-li příspěvek na dopravu, zadejte v ARESu a uveďte odkud kam chcete jet, nezapomeňte jméno a příjmení. Kdo nenahlásí do 26.1./26.6., nemá nárok na příspěvek.

Ubytování pořadatelů: Chcete-li ubytování, přihlaste si ho na příslušné dny v pořadatelském systému ARES. Ubytování poskytujeme i v průběhu příprav a úklidu. Základní spacákové ubytování je zdarma.

Afterparty v pondělí (a úterý) s jídlem a pitím zdarma jsou pouze pro ty, kdo v daný den pracovali a jsou přihlášeni a zúčastní se práce i v další den. Kdo se zúčastní afterparty a pak nepřijde na úklid (do směny) druhý den, bude mu z odměny stržena částka 300 Kč za konzumaci na afterparty, za pozdní příchod odpovídající část.

Povinnosti

Základní podmínky

 • Přijímáme pořadatele ve věku 15 let (dovršených nejpozději v den zahájení příprav) a více.
 • Nový zájemce o pořádání napíše na info@ffestivaly.cz tyto údaje: jméno, příjmení, město bydliště/práce/studia, věk, o jakou pozici má zájem a jaké zkušenosti má pro pořádání a chtěnou pozici.
 • Pořádání je dobrovolné, ale přihlášením v ARESu a uzavřením smlouvy je to závazek a ten je nutné dodržet.
 • Za VČAS neomluvenou neúčast a neúčast bez závažných důvodů (nemoc, vážná událost v práci, škole nebo v rodině), za neplnění podmínek a pracovních povinností, pozdní příchody, lajdáctví, lhaní apod. jsou hlavním pořadatelem stanoveny srážky z odměn nebo okamžité ukončení spolupráce, v závažných případech i bez vyplacení odměny.
 • Nesplnění povinností pořadatele zde nebo na školení uvedených či zadaných vedoucím bude pokutováno srážkou z odměny.
 • Pořadatel je povinen znát podmínky pro pořádání a podpisem smlouvy s nimi souhlasí.
 • Důležitá komunikace s hlavním vedoucím (služby, výjimky, časy, podmínky) zásadně pouze e-mailem, FB zprávy jsou pouze doplňková komunikace.

Registrace a přihlášení

 • Pořadatel je povinen se registrovat do pořadatelského systému ARES a nahrát do Nastavení osobních údajů kvalitní fotografii obličeje v poměru stran 3:4.
 • Pořadatel je povinen mít v ARESu aktuální údaje včetně používaného e-mailu a telefonu. Nechcete-li už dále pokračovat v pořádání, požádejte o výmaz profilu.
 • Pořadatel je povinen se přihlásit do skupiny Organizace FFestivalů https://www.facebook.com/groups/519575418117622/, pokud má profil na Facebooku.
 • Pořadatel registrovaný v ARESu a FB skupině je povinen VŽDY reagovat na e-mailové a FB výzvy - odmítnout nebo se přihlásit na jednotlivé pořadatelské práce - vyplnit v ARESu účast na brigádách, školení bezpečnosti, přípravách, službách (včetně volby ubytování) i úklidech nebo se přihlásit k organizační události na FB. (Pokud nemůžete přes den, přijďte alespoň navečer, čerstvé síly budou vítány.)
 • Pořadatel je povinen uzavřít Dohodu o provedení práce během povinného školení nebo bezprostředně po prvním příchodu na přípravy. Smlouvy připraví ekonomka FFestivalů Iva Pleskačová.
 • Přednost pro pořádání FFestivalu mají zkušení pořadatelé a pořadatelé s účastí na všechny služby a s co největší přihlášenou účastí na přípravách a úklidech.

Získání znalostí pro pořádání

 • Pořadatel je povinen si před každým FFestivalem nastudovat web příslušného FFestivalu, zejména podmínky pro účast, rozmístění budov a místností, rozmístění programu, nabídku služeb a programu.
 • Pořadatel je povinen absolvovat základní školení bezpečnosti a protipožární ochrany. Buď prezenční před Festivalem fantazie nebo elektronické (v tom případě z odměny strhneme jeho cenu 200 Kč).
 • Pořadatel je povinen před každým FFestivalem absolvovat základní elektronické školení pořadatelů pro daný FFestival a úspěšně složit test znalostí. Více o elektronických školeních se dozvíte později.
 • Pořadatelé zařazení na konkrétní pozice jsou povinni absolvovat elektronické školení pro danou pozici. Více o elektronických školeních se dozvíte později.

Pořádání

 • Pořadatel je povinen se řídit písemnými i ústními pokyny vedoucích festivalu a vedoucího svého úseku, být aktivní ve službě a nápomocný i mimo službu.
 • Pořadatel je povinen ve službě nosit čisté pořadatelské tričko (i v chladnu, VŽDY navrch ostatního oblečení) a pořadatelskou pásku viditelně, mimo službu viditelně pásku.
 • Pořadatel je povinen i mimo službu hlídat dodržování pořádku a pravidel účasti na FFestivalu a v případě jejich porušení odpovídajícím způsobem reagovat, informovat pořadatele ve službě. Chovat se slušně a vstřícně k účastníkům, pomáhat a radit.
 • Pořadatel je povinen dodržovat předepsané či domluvené časy příchodu a služeb a zapisovat PŘESNĚ příchody a odchody (zápisy zpracováváme denně, nezapsanou práci neuznáváme), zaznamenávat přestávky (nezaznamenaná a přesto zjištěná přestávka je podvod a může znamenat ukončení spolupráce). Systém ARES počítá se čtvrthodinami.
 • Pořadatel je povinen si na dobu přestávky (kvůli jídlu i z dalších důvodů) domluvit krátkodobou náhradu jiným poučeným pořadatelem.
 • Pořadel nesmí ve službě a poslední večer FFestivalu pít alkohol, je povinen do služby přicházet ve stavu schopném služby, ve službě se věnuje výhradně práci, ne kamarádům a jiným aktivitám.
 • Povinný úklid v určité délce je součástí pořádání (omluvou není odjezd domů, škola či práce další den). Za každou nesplněnou hodinu povinného úklidu je srážka 2 hodin ze služeb.