Přejít na menu Přejít na obsah

Aktuálně


Účastnické materiály

Účastník při registraci na recepci dostává účastnickou obálku. Na ní jsou vytištěny údaje o jeho přihlášce a všem, co si objednal, včetně účastnických materiálů a upomínkových předmětů. V obálce najde vstupenku s datem posledního dne účasti. Přednášející kartičku s časy svých pořadů. Dále dle objednání ubytovenku, stravenku. Případně poukázky slevy Siréna, vrácení přeplatků apod.

S účastnickou obálkou si může účastník kdykoli vyzvednout svoje účastnické materiály. Nejen základní, ale i další objednané věci jako tričko, plakát, placku, ... Obsluha na obálce zaškrtne vydané materiály. První den festivalu je výdeje na extra pracovišti recepce v Aréně (FF), vestibulu Modré školy (PGF). V další dny na recepci, viz Další služby.

Pořadatel garantuje úplné základní materiály pouze pro předem přihlášené účastníky. Předem nepřihlášení účastníci obdrží plné materiály až do vyčerpání rezervního množství. Ti, na které se nedostane, obdrží náhradní materiály (jiná skladba časopisů apod.).

Základní účastnické materiály (zahrnuty v ceně vstupného)

základní informační brožura bez anotací pořadů (viz dále)
tematické časopisy (např. Ikarie, Pevnost, Level, Score, Epocha apod., někdy s DVD)
případně speciální dárky různě definované skupiny (účastníci celého festivalu apod.).

Rozšiřující účastnické materiály (zpoplatněno)

rozšířená informační brožura s anotacemi pořadů (viz dále)
odznak-placka festivalu
plakát festivalu
tričko festivalu
 

Speciální účastnické materiály

Další upomínkové předměty (jiné tričko aktuálního a trička předchozích ročníků, placky předchozích ročníků, placka s FF logem, kovový přívěsek - FF logo, další plakát aktuálního a plakáty předchozích ročníků, další časopisy apod. lze koupit nebo dostat na recepci (s výjimkou prvního dne festivalu).

Informační brožura

Obsah ZÁKLADNÍ informační brožury (zdarma v ceně)

obálka s uvedením partnerů festivalu
představení hlavních pořadatelů a hostů s fotografiemi
mapka místa konání a plánky jednotlivých budov festivalu
pravidla účasti na festivalu (neznalost neomlouvá)
nabídka občerstvení a stravování
otvírací doby nejbližších prodejen, čerpacích stanic apod.
užitečná telefonní čísla na pořadatele, záchranku, hasiče, policii, taxi apod.
kde lze najít informační počítače s přístupem na internet

Obsah ROZŠÍŘENÉ informační brožury (za příplatek)

základní informační brožura

anotace (obsahy) všech pořadů (seřazené podle linií, očíslované, s uvedením autora, délky a charakteristiky pořadu pomocí Zkratek
Při velkém počtu pořadů a účastníků festivalu není možné tisknout kompletní anotace (obsahy) pořadů všem účastníkům z důvodu vysokých nákladů. Dle našich zkušeností pracuje s anotacemi při výběru programu jen část účastníků. Proč je informační brožura tak důležitá? Kompletní anotace proto dostanou pouze ti, kdo si objednají a zaplatí v přihlášce nebo na místě (do vyprodání) rozšířenou verzi informační brožury. Ostatní účastníci mohou využít kompletních anotací vyvěšených na informačních plochách nebo dostupných na informačních počítačích, viz Informační služby. Rozšířená infobrožura je ovšem i připomínkou zážitků na FF podobně jako placka a plakát, takže ji doporučujeme i z těchto důvodů.

Program

Vytištěný celý program festivalu a anotace (obsahy) pořadů jsou vyvěšeny na informačních plochách FF ve všech programových budovách nebo v elektronické podobě k dispozici na informačních počítačích, viz Informační služby. Aktuální znění programu se všemi změnami je vždy vyvěšeno na hlavní informační tabuli festivalu. Aktuální program pro účastníky je k dispozici na jednotlivých listech s jednodenním předstihem ve vchodech do programových budov a na recepci festivalu. Součástí tištěného programu jsou i vysvětlivky zkratek, otvírací doby občerstvovacích zařízení, základní pravidla účasti a další informace.

Na požádání získáte program v dvojnásobné velikosti.

Upomínkové materiály

Upomínkové materiály aktuálního festivalu je možné si v přihlášce předem objednat a zaplatit (levněji) nebo zakoupit na místě. Přímo na festivalu si lze koupit i materiály z předcházejících ročníků. Uvedené ceny jsou ceny na místě.

Rok Tričko Placka Plakát zdarma Ostatní
2011 FF 200,- FC 250,- PGF, GF, FF, Parcon, FC 25,- PGF, GF FF, Parcon, FC kovové FF logo 50,-
2010 FF 200,- PGC, FF, GF, FFS, BXM 20,- FF, FF bez txt, PGC, GF, FFS, BXM tričko 15 let FF 150,-
2009 FF 150,- FF, GF, FFS 20,- FF, FF bez txt, GF, FFS  
2008 FF 150,- FF, FFS 20,- FF  
2007 FF 150,- FF, FFS 20,- FF  
2006 FF 150,- FF1, FF2, FFS 20,- FF  
2005   FF, Parcon, AS 20,- FF sf CD 50,-
2004   FF1, FF2, AS 20,- FF  
2003   FF, AS 20,- FF sf CD 50,-
2002   FF, EC, AS 20,- FF sf CD 50,-
2001   AC 20,-    
2000        
1999        
1998        
1997        
1996        

 

Ostatní cena
ochranná papírová trubka na plakáty 10,-
slepovací SF plastikový model Sirrah, Mirach, Kaitos, Boine, Ceolan 150, 150, 100, 150, 150 Kč
Placka s FF logem 20 Kč
Zbraně Avalonu různá čísla 30 Kč