Přejít na menu Přejít na obsah

Aktuálně


Chci pořádat

Pro zajištění širokých služeb a kvalitní organizace FFestivalů potřebujeme hodně pořadatelů, nejen místních (poskytujeme ubytování, pro PragoFFest i příspěvek na dopravu). Pořádání FFestivalu není standardní brigáda, část odměny je v podobě vstupenek.

Pořadatelské práce: brigády v průběhu roku, povinné školení bezpečnosti a požární ochrany před letním FF, přípravy těsně před FFestivalem, služby na FFestivalu, povinný úklid a nepovinný úklid. Konkrétní časy pro jednotlivé dny jsou vyhlášeny v pořadatelském systému ARES.

PODMÍNKY PRO POŘÁDÁNÍ

Od pořadatelů čekáme nadšení, samostatnost, přesné plnění pokynů, ale i aktivitu, nápady, zapojení i mimo službu a pokud možno delší spolupráci. Z těch nejlepších vybíráme pro další akce vedoucí s vyššími odměnami. Chceme partu snažících se pořadatelů, pyšných na to, čemu pomáhají, ne skupinu lhostejných ulejváků a okecávačů. Chyby lze omluvit a napravit, rozhoduje přístup, snaha.

Povinnosti

Základní podmínky

 • Přijímáme pořadatele ve věku 15 let (dovršených nejpozději v den zahájení příprav) a více.
 • Nový zájemce o pořádání napíše na info@ffestivaly.cz tyto údaje: jméno, příjmení, město bydliště/práce/studia, věk, o jakou pozici má zájem a jaké zkušenosti má pro pořádání a danou pozici.
 • Pořadatelem se stáváte dobrovolně, ale uzavřením smlouvy je to závazek a ten musíte dodržet, pokud se VČAS neomluvíte pro nemoc nebo vážnou událost v práci, škole nebo v rodině.
 • Za VČAS neomluvenou neúčast a neúčast bez závažných důvodů, za neplnění podmínek a pracovních povinností, pozdní příchody, lajdáctví apod. jsou hlavním pořadatelem stanoveny srážky z odměn nebo okamžité ukončení spolupráce, v závažných případech i bez vyplacení odměny.
 • Nesplnění povinností pořadatele zde uvedených bude pokutováno srážkou z odměny.
 • Pořadatel je povinen znát podmínky pro pořádání a podpisem smlouvy s nimi souhlasí.

Registrace a přihlášení

 • Pořadatel je povinen se registrovat do pořadatelského systému ARES a nahrát do Nastavení osobních údajů kvalitní fotografii obličeje v poměru stran 3:4.
 • Pořadatel je povinen mít v ARESu aktuální údaje včetně používaného e-mailu a telefonu. Nechcete-li už dále pokračovat v pořádání, požádejte o výmaz profilu.
 • Pořadatel je povinen se přihlásit do skupiny Organizace FFestivalů https://www.facebook.com/groups/519575418117622/, pokud má profil na Facebooku.
 • Pořadatel registrovaný v ARESu a FB skupině je povinen VŽDY reagovat na e-mailové a FB výzvy - odmítnout nebo se přihlásit na jednotlivé pořadatelské práce - vyplnit v ARESu účast na brigádách, školení bezpečnosti, přípravách, službách (včetně volby ubytování) i úklidech nebo se přihlásit k organizační události na FB. (Pokud nemůžete přes den, přijďte alespoň navečer, čerstvé síly budou vítány.)
 • Pořadatel je povinen uzavřít Dohodu o provedení práce během povinného školení nebo bezprostředně po prvním příchodu na přípravy. Smlouvy připraví nová ekonomka FFestivalů Iva Pleskačová.
 • Přednost pro pořádání FFestivalu mají zkušení pořadatelé a pořadatelé s účastí na všechny služby a s co největší přihlášenou účastí na přípravách a úklidech.

Získání znalostí pro pořádání

 • Pořadatel je povinen si před každým FFestivalem nastudovat web příslušného FFestivalu, zejména podmínky pro účast, rozmístění budov a místností, rozmístění programu, nabídku služeb a programu. Za projevené neznalosti mohou být udělovány pokuty srážkou z odměny.
 • Pořadatel je povinen absolvovat základní školení bezpečnosti a protipožární ochrany. Buď prezenční před Festivalem fantazie nebo elektronické (v tom případě z odměny strhneme jeho cenu 200 Kč).
 • Pořadatel je povinen před každým FFestivalem absolvovat základní elektronické školení pořadatelů pro daný FFestival a úspěšně složit test znalostí. Více o elektronických školeních se dozvíte později.
 • Pořadatelé zařazení na konkrétní pozice jsou povinni absolvovat elektronické školení pro danou pozici. Více o elektronických školeních se dozvíte později.

Pořádání

 • Pořadatel je povinen se řídit písemnými i ústními pokyny vedoucích festivalu a vedoucího svého úseku, být aktivní ve službě a nápomocný i mimo službu.
 • Pořadatel je povinen ve službě nosit čisté pořadatelské tričko (i v chladnu, VŽDY navrch ostatního oblečení) a pořadatelskou visačku/pásku viditelně, mimo službu viditelně visačku/pásku.
 • Pořadatel je povinen i mimo službu hlídat dodržování pořádku a pravidel účasti na FFestivalu a v případě jejich porušení odpovídajícím způsobem reagovat, informovat pořadatele ve službě. Chovat se slušně a vstřícně k účastníkům, pomáhat a radit.
 • Pořadatel je povinen dodržovat předepsané či domluvené časy příchodu a služeb a zapisovat PŘESNĚ příchody a odchody (zápisy zpracováváme denně, nezapsanou práci neuznáváme), zaznamenávat přestávky (nezaznamenaná a přesto zjištěná přestávka je podvod a může znamenat ukončení spolupráce). Systém ARES počítá se čtvrthodinami.
 • Pořadatel je povinen si na dobu přestávky (kvůli jídlu i z dalších důvodů) domluvit krátkodobou náhradu jiným poučeným pořadatelem.
 • Pořadel nesmí ve službě a poslední večer FFestivalu pít alkohol, je povinen do služby přicházet ve stavu schopném služby, ve službě se věnuje výhradně službě, ne kamarádům a jiným aktivitám.
 • Povinný úklid v určité délce je součástí pořádání (omluvou není odjezd domů, škola či práce další den). Za každou nesplněnou hodinu povinného úklidu je srážka 2 hodin ze služeb. Naopak jídlo, pití, speciální odměny a účast na afterparty dostávají ti, kdo vydrží do konce nepovinných úklidů.

Odměny

Počet hodin, výši odměny, pokuty a bonusy vidí pořadatel v ARESu. V případě nesouhlasu nebo nesrovnalostí může řešit se svým vedoucím úseku nebo s ekonomkou FFestivalů.

Část odměny za přípravy a za služby je v podobě volných vstupenek. Je to nedílná součást odměny, spolu s finanční částí splňuje zákonné požadavky na minimální mzdu.

Odměna je zdaňována, FFestivaly odvádějí daň za pořadatele FÚ. Pokud pořadatel nepracuje daný měsíc nikde jinde nebo pokud je pro něj příjem z pořádání FFestivalu v daném měsíci větší, než příjem z jiné brigády, může u nás uplatnit odpočet daně. Pokud daň z jeho odměny nepřesáhne hranici 2070, neplatí daň žádnou a má tedy vyšší odměnu.

Fond volných vstupenek

 • Pořadateli se v ARESu za každou odpracovanou čtvrthodinu příprav a služeb načítá částka do Fondu volných vstupenek (FVV). Tato částka se v případě nevyužití nevyplácí!
 • Podle data přihlášení ke službám ARES automaticky strhává částku za volnou vstupenku pořadatele (podle času volného pro zábavu, bez prvního a posledního dne, kdy na zábavu není čas). Do 31.5./19.1. 100 Kč/den, po 1.6./19.1. 150 Kč/den.
 • Zbylou částka viditelnou v ARESu může pořadatel čerpat pro přátele či rodinu. Přijde s nimi k recepci, požádá o vstupenky z FVV, recepce strhne příslušnou částku. V případě přečerpání FVV pořadatel rozdíl doplácí (je mu automaticky odečten z finanční odměny). Pořadatelé mají zakázáno prodávat vstupenky!
 • Pozor! Nerozdejte více vstupenek, než máte, doplácíte je z odměny!

Příklad: Pořadatel při přípravě odpracuje 20 hodin x 30 Kč do FVV, ve službách 30 hodin x 30 Kč do FVV = 1500 Kč ve FVV. Minus 2x100 Kč na volňásek pro pořadatele = 1300 Kč na vstupenky pro přátele či rodinu, což stačí cca na 4 jednodenní vstupenky.

Finanční odměna

 • Pořadateli se v ARESu za každou odpracovanou a zapsanou čtvrthodinu příprav, služeb a úklidů připočítává odměna dle stanovených podmínek (viz níže).
 • Odměnu vyplácíme sníženou o útratu v občerstvovnách FFestivalu.
 • O výplatu na účet lze požádat zaškrtnutím v Aresu v případě, že jste vrátili pořadatelské tričko a v Aresu zadali číslo účtu (nebo lze dodatečně mailem).
 • Výhodou v případě osobního převzetí výplaty je sleva z útraty (5% sleva na konzumaci nad 800 Kč, 10% sleva nad 1500 Kč, 15% sleva nad 3000 Kč, po odečtení cigaret). Při výplatě na účet neposkytujeme slevu.
 • Odměny nevyzvednuté v řádných výplatních termínech nebo včas nedomluvené pro poslání na účet (do konce srpna pro FF, do konce února pro PGF) propadají pořadateli.

Výplata odměn: Proběhne do konce srpna (pro FF) nebo do konce února (pro PGF) na výplatním termínu v Chotěboři (lze vyplatit zástupci s písemnou plnou mocí) nebo na účet.

Další výhody pořadatelů

 • Pořadatel si může v našich občerstvovnách založit účet na plné jméno (ne přezdívku). Hlídejte si, abyste nekonzumovali více, než si vyděláte. Na účet si nelze vybírat peníze v hotovosti.
 • Pořadatel neplatí za základní ubytování při přípravách, FFestivalu a úklidech, za lepší ubytování při FFestivalu platí sníženou částku.
 • Pořadatel po dobu příprav a úklidu dostává pití zdarma.
 • Pořadatel účastnící se úklidu dostane jídlo a pití na afterparty.
 • Pořadatel na požádání dostává účastnické materiály (časopisy, infobrožura, kniha, plakát) zdarma (když zbydou).
 • Při dlouhodobé spolupráci se pořadatel může stát členem pořadatelského klubu a získat tak další výhody - půjčování vybavení a her a další...

Pořádání PragoFFestu 2017

Přijímáme pouze předem přihlášené, přednost mají starší a zkušení. 

Volné pozice: Vchodové služby, úklidová a odpadková služba, služba v hernách, šatna, asistenti, kuchyně a občerstvovny. Technici, sklad a recepce pouze na osobní doporučení.

Doprava pořadatelů: Přispíváme na dopravu mimopražským - 50-300 Kč podle vzdálenosti. Pro stanovení příspěvku rozhoduje cena nejlevnějšího spojení.

Ubytování pořadatelů: Chcete-li ubytování, přihlaste si ho na příslušné dny v pořadatelském systému ARES. Ubytování poskytujeme i v průběhu příprav a úklidu. Základní spacákové ubytování je zdarma.

Příprava PGF 2017

Příprava začíná v sobotu 28.1. v Chotěboři (nakládání) i v Praze (vykládání a příprava), pokračuje v neděli 29.1. (ubytování ze soboty na neděli ve škole). Od úterý 31.1. odpoledne pak pokračuje příprava v Chotěboři a hlavně v Praze (ubytování ve škole), dále ve středu 1.2. od rána v Praze a ve čtvrtek od rána v Praze do 16 h., kdy části pořadatelů začínají služby (ostatní pokračují v přípravách až do ukončení práce někým z vedoucích).

Odměna od 90 do 120 Kč za hodinu. Za hodinu práce 60 Kč pro 15-17 let, 70 Kč 18-25 let, 80 Kč 26+ let. Plus příplatek pro vedoucí úseků 10 Kč/hod. Plus odměna 30 Kč za hodinu do FVV.

Služby PGF 2017

Služby začínají ve čtvrtek 2. 2. v 16 hodin. Ostatní pokračují v přípravách.

Služby končí v neděli 5. 2. ve 14 hodin, na ně navazuje povinný úklid.

Směny jsou přibližně 6-9 hodinové, přesné časy budou určeny v rozpisu služeb těsně před FFestivalem. Do služby je nutné vždy nastupovat čtvrt hodiny před jejím zahájením - na všech úsecích probíhá úklid, kontrola a předání. Za pozdní příchod, neplnění povinností, špatný přístup k ostatním pořadatelům nebo účastníkům, nepředání pracoviště v pořádku, alkohol ve službě apod. postihujeme srážkami odpracovaných hodin.

Odměna od 80 do 120 Kč za hodinu. Odměna sestává ze základu dle náročnosti pracovního zařazení (50-70 Kč), příplatku za organizátorskou zkušenost (0-10 Kč) a za věk (0-10 Kč) a příspěvku 30 Kč za hodinu do FVV.

Poslední večer PGF 4. 2. mají všichni pořadatelé zákaz konzumace alkoholu, neděle je náročná.

Poslední den FFestivalu mají službu úplně všichni pořadatelé - část podle začátku své plánované směny, večerně-noční směny předchozího dne od 12 hodin, noční směny od 14 hodin, ostatní od 10 hodin.

Úklid PGF 2017

Povinný úklid je 5,5 hodiny. Počítáno od 14 hodin v neděli 5. 2. Práce do té doby jsou počítány jako služba, i když se jedná o uklízení některých míst. Za neodpracování povinného úklidu je snížena odměna za služby o dvojnásobek chybějících hodin. Lze přijmout pouze písemnou omluvenku od lékaře kvůli nemoci, v tom případě se odměna nesnižuje. Povinný úklid končí večeří zdarma pro ty, kdo pokračují nepovinným úklidem.

Nepovinný úklid pokračuje v neděli do noci. Dále pokračuje v pondělí až středu od 9 do cca 23 hodin (s pauzami na oběd 13-14 a večeři 19-20).

Odměna od 70 do 90 Kč za hodinu práce. 70 Kč/hod pro 15-17 let, 80 Kč 18-25 let, 90 Kč 26+ let. Plus odměna v podobě jídla a pití zdarma na afterparty (po-út).