Přejít na menu Přejít na obsah

Aktuálně


Chci pořádat

Nelekni se té hromady textu :-). Mohli bychom všechno odbýt pár větami, ale pro tebe i pro nás je lepší, když budeš podrobně vědět, co od nás dostaneš za odměnu a co od tebe jako pořadatele/ky čekáme. 

Pořádání FFestivalu není standardní brigáda. Nechceme lhostejné pracovníky, chceme doplnit kamarádskou partu pořadatelů, nadšených a hrdých na to, čemu pomáhají. Potřebujeme tvoji samostatnost i přesné plnění pokynů, aktivitu a nápady, zapojení i mimo službu a pokud možno delší spolupráci, i v průběhu roku na dalších akcích. Z těch nejlepších vybíráme pro další akce vedoucí s vyššími odměnami.

Pro zařazení mezi pořadatele není důležité, zda už jsi něco pořádal/a, vše potřebné tě naučíme. Chyby lze omluvit a napravit, rozhoduje přístup, snaha.

PODMÍNKY PRO POŘÁDÁNÍ

Pořadatelské práce:

 • brigády a různé malé akce v průběhu roku
 • povinné školení bezpečnosti a požární ochrany před letním FF
 • přípravy těsně před FFestivalem (PragoFFest, Festival fantazie, FanCity)
 • služby na FFestivalu
 • povinný úklid
 • nepovinný úklid

Konkrétní dny a časy jsou vyhlášeny v pořadatelském webovém systému ARES nebo ve skupině Organizace FFestivalů https://www.facebook.com/groups/519575418117622/

Odměny

Počet odpracovaných hodin, výši odměny, případné pokuty a bonusy vidí pořadatel v ARESu. Nesrovnalosti lze řešit s ekonomkou FFestivalů.

Nedílnou součástí odměny za přípravy a za služby je v podobě volných vstupenek, z účetních a organizačních důvodů.

Odměna je zdaňována, FFestivaly odvádějí FÚ daň za pořadatele. Pokud pořadatel nepracuje daný měsíc nikde jinde nebo pokud je pro něj příjem z pořádání FFestivalu v daném měsíci větší, než příjem z jiné brigády, může u nás uplatnit odpočet daně. Pokud daň z jeho odměny nepřesáhne hranici 2070, neplatí daň žádnou a má tedy vyšší odměnu.

Fond volných vstupenek

 • Pořadateli se v ARESu za každou odpracovanou čtvrthodinu příprav a služeb načítá částka do Fondu volných vstupenek (FVV). Tato částka se v případě nevyužití nevyplácí!
 • Podle data přihlášení ke službám ARES automaticky strhává částku za volnou vstupenku pořadatele (podle času volného pro zábavu, bez prvního a posledního dne, kdy na zábavu není čas). Do 31.5. 100 Kč/den, po 1.6. 150 Kč/den.
 • Zbylou částka viditelnou v ARESu může pořadatel čerpat pro přátele či rodinu. Přijde s nimi k recepci, požádá o vstupenky z FVV, recepce strhne příslušnou částku.
 • V případě přečerpání volných vstupenek pořadatel rozdíl doplácí (je mu automaticky odečten z finanční odměny).
 • Pořadatelé mají zakázáno prodávat vstupenky.

Příklad: Pořadatel při přípravě odpracuje 20 hodin x 20 Kč do FVV, ve službách 80 hodin x 20 Kč do FVV = 2000 Kč ve FVV. Minus 8x100 Kč na volňásek pro pořadatele = 1200 Kč na vstupenky pro přátele či rodinu, což stačí na 4 jednodenní vstupenky.

Finanční odměna

 • Pořadateli se v ARESu za každou odpracovanou a zapsanou čtvrthodinu příprav, služeb a úklidů připočítává odměna dle stanovených podmínek (viz níže).
 • Odměnu vyplácíme sníženou o útratu v občerstvovnách FFestivalu.
 • O výplatu na účet lze požádat zaškrtnutím v Aresu v případě, že jste vrátili pořadatelské tričko a v Aresu zadali číslo účtu (nebo lze dodatečně mailem).
 • Výhodou v případě převzetí výplaty v hotovosti (osobně nebo zástupcem s plnou mocí) je sleva z útraty (5% sleva na konzumaci nad 1000 Kč, 10% sleva nad 2500 Kč, po odečtení cigaret).
 • Odměny nevyzvednuté v řádných výplatních termínech nebo včas nedomluvené pro poslání na účet (do konce srpna pro FF, do konce února pro PGF) propadají pořadateli.

Výplata odměn: Proběhne nejpozději do konce srpna na jednom nebo dvou výplatních termínech v Chotěboři. Odměnu lze vyplatit zástupci s písemnou plnou mocí nebo na účet.

Další výhody pořadatelů

 • Pořadatel si může v našich občerstvovnách založit účet. Detaily vysvětlíme na školení. Na účet si nelze vybírat peníze v hotovosti.
 • Pořadatel neplatí za základní ubytování při přípravách, FFestivalu a úklidech, za lepší ubytování při FFestivalu platí sníženou částku.
 • Pořadatel po dobu příprav a úklidu dostává pití zdarma.
 • Pořadatel účastnící se i nepovinného úklidu dostane jídlo a pití na afterparty.
 • Pořadatel na požádání dostává účastnické materiály (časopisy, infobrožura, kniha, plakát) zdarma (když zbydou).
 • Při dlouhodobé spolupráci pořadatel může získat další výhody - půjčování vybavení a her a další...

Povinnosti

Základní podmínky

 • Přijímáme pořadatele ve věku 15 let (dovršených nejpozději v den zahájení příprav) a více.
 • Nový zájemce o pořádání napíše na info@ffestivaly.cz tyto údaje: jméno, příjmení, město bydliště/práce/studia, věk, o jakou pozici má zájem a jaké zkušenosti má pro pořádání a chtěnou pozici.
 • Pořádání je dobrovolné, ale přihlášením v ARESu a uzavřením smlouvy je to závazek a ten je nutné dodržet.
 • Za VČAS neomluvenou neúčast a neúčast bez závažných důvodů (nemoc, vážná událost v práci, škole nebo v rodině), za neplnění podmínek a pracovních povinností, pozdní příchody, lajdáctví, lhaní apod. jsou hlavním pořadatelem stanoveny srážky z odměn nebo okamžité ukončení spolupráce, v závažných případech i bez vyplacení odměny.
 • Nesplnění povinností pořadatele zde nebo na školení uvedených či zadaných vedoucím bude pokutováno srážkou z odměny.
 • Pořadatel je povinen znát podmínky pro pořádání a podpisem smlouvy s nimi souhlasí.

Registrace a přihlášení

 • Pořadatel je povinen se registrovat do pořadatelského systému ARES a nahrát do Nastavení osobních údajů kvalitní fotografii obličeje v poměru stran 3:4.
 • Pořadatel je povinen mít v ARESu aktuální údaje včetně používaného e-mailu a telefonu. Nechcete-li už dále pokračovat v pořádání, požádejte o výmaz profilu.
 • Pořadatel je povinen se přihlásit do skupiny Organizace FFestivalů https://www.facebook.com/groups/519575418117622/, pokud má profil na Facebooku.
 • Pořadatel registrovaný v ARESu a FB skupině je povinen VŽDY reagovat na e-mailové a FB výzvy - odmítnout nebo se přihlásit na jednotlivé pořadatelské práce - vyplnit v ARESu účast na brigádách, školení bezpečnosti, přípravách, službách (včetně volby ubytování) i úklidech nebo se přihlásit k organizační události na FB. (Pokud nemůžete přes den, přijďte alespoň navečer, čerstvé síly budou vítány.)
 • Pořadatel je povinen uzavřít Dohodu o provedení práce během povinného školení nebo bezprostředně po prvním příchodu na přípravy. Smlouvy připraví ekonomka FFestivalů Iva Pleskačová.
 • Přednost pro pořádání FFestivalu mají zkušení pořadatelé a pořadatelé s účastí na všechny služby a s co největší přihlášenou účastí na přípravách a úklidech.

Získání znalostí pro pořádání

 • Pořadatel je povinen si před každým FFestivalem nastudovat web příslušného FFestivalu, zejména podmínky pro účast, rozmístění budov a místností, rozmístění programu, nabídku služeb a programu.
 • Pořadatel je povinen absolvovat základní školení bezpečnosti a protipožární ochrany. Buď prezenční před Festivalem fantazie nebo elektronické (v tom případě z odměny strhneme jeho cenu 200 Kč).
 • Pořadatel je povinen před každým FFestivalem absolvovat základní elektronické školení pořadatelů pro daný FFestival a úspěšně složit test znalostí. Více o elektronických školeních se dozvíte později.
 • Pořadatelé zařazení na konkrétní pozice jsou povinni absolvovat elektronické školení pro danou pozici. Více o elektronických školeních se dozvíte později.

Pořádání

 • Pořadatel je povinen se řídit písemnými i ústními pokyny vedoucích festivalu a vedoucího svého úseku, být aktivní ve službě a nápomocný i mimo službu.
 • Pořadatel je povinen ve službě nosit čisté pořadatelské tričko (i v chladnu, VŽDY navrch ostatního oblečení) a pořadatelskou pásku viditelně, mimo službu viditelně pásku.
 • Pořadatel je povinen i mimo službu hlídat dodržování pořádku a pravidel účasti na FFestivalu a v případě jejich porušení odpovídajícím způsobem reagovat, informovat pořadatele ve službě. Chovat se slušně a vstřícně k účastníkům, pomáhat a radit.
 • Pořadatel je povinen dodržovat předepsané či domluvené časy příchodu a služeb a zapisovat PŘESNĚ příchody a odchody (zápisy zpracováváme denně, nezapsanou práci neuznáváme), zaznamenávat přestávky (nezaznamenaná a přesto zjištěná přestávka je podvod a může znamenat ukončení spolupráce). Systém ARES počítá se čtvrthodinami.
 • Pořadatel je povinen si na dobu přestávky (kvůli jídlu i z dalších důvodů) domluvit krátkodobou náhradu jiným poučeným pořadatelem.
 • Pořadel nesmí ve službě a poslední večer FFestivalu pít alkohol, je povinen do služby přicházet ve stavu schopném služby, ve službě se věnuje výhradně službě, ne kamarádům a jiným aktivitám.
 • Povinný úklid v určité délce je součástí pořádání (omluvou není odjezd domů, škola či práce další den). Za každou nesplněnou hodinu povinného úklidu je srážka 2 hodin ze služeb.

Pořádání Festivalu fantazie 2017

Přijímáme pouze předem přihlášené, přednost mají starší a zkušení, přihlášení na celou dobu a přihlášení na co nejvíce příprav a úklidů.

Volné pozice: Vchodové služby, úklidová a odpadková služba, služba v hernách, asistenti, kuchyně a občerstvovny. Technici, sklad a recepce pouze na osobní doporučení.

Doprava pořadatelů: Nepřispíváme na dopravu.

Ubytování pořadatelů: Chcete-li ubytování, přihlaste si ho na příslušné dny v pořadatelském systému ARES. Ubytování poskytujeme i v průběhu příprav a úklidu. Základní spacákové ubytování je zdarma.

Příprava FF 2017

Příprava začíná v pátek 23. 6. v 20 hodin v Sokolovně v Chotěboři povinným školením. Pokračuje v sobotu a další dny od 10 do 22 hodin s přestávkami 13-14, 19-20 až do začátku FF v 16 hodin, kdy části pořadatelů začínají služby (ostatní pokračují v přípravách až do ukončení práce někým z vedoucích).

Odměna od 75 do 100 Kč za hodinu. Za hodinu práce 50 Kč pro 15-17 let, 60 Kč 18-25 let, 70 Kč 26+ let. Plus příplatek pro vedoucí úseků 5 Kč/hod. Plus odměna 25 Kč za hodinu do FVV.

Služby FF 2017

Služby začínají ve čtvrtek 29. 6. v 16 hodin. Ostatní pokračují v přípravách.

Služby končí v neděli 9. 7. ve 14 hodin, na ně navazuje povinný úklid.

Směny jsou přibližně 6-9 hodinové, přesné časy budou určeny v rozpisu služeb těsně před FFestivalem. Do služby je nutné vždy nastupovat čtvrt hodiny před jejím zahájením - na všech úsecích probíhá úklid, kontrola a předání. Za pozdní příchod, neplnění povinností, špatný přístup k ostatním pořadatelům nebo účastníkům, nepředání pracoviště v pořádku, alkohol ve službě apod. postihujeme srážkami odpracovaných hodin.

Odměna od 66 do 110 Kč za hodinu. Odměna sestává ze základu dle náročnosti pracovního zařazení (41-60 Kč), příplatku za organizátorskou zkušenost (0-10 Kč) a za věk (0-10 Kč) a příspěvku 25 Kč za hodinu do FVV. Plus příplatek pro vedoucí úseků 5 Kč/hod.

Poslední večer FF 9. 7. mají všichni pořadatelé zákaz konzumace alkoholu, neděle je náročná.

Poslední den FFestivalu mají službu úplně všichni pořadatelé - část podle začátku své plánované směny, večerně-noční směny předchozího dne od 12 hodin, noční směny od 14 hodin, ostatní od 10 hodin.

Úklid FF 2017

Povinný úklid je 6 hodin. Počítáno od 14 hodin v neděli 9. 7. Práce do té doby jsou počítány jako služba, i když se jedná o uklízení některých míst. Za neodpracování povinného úklidu je snížena odměna za služby o dvojnásobek chybějících hodin. Lze přijmout pouze písemnou omluvenku od lékaře kvůli nemoci, v tom případě se odměna nesnižuje. Povinný úklid končí večeří zdarma pro ty, kdo pokračují nepovinným úklidem.

Nepovinný úklid pokračuje v neděli do noci. Dále pokračuje v pondělí až středu od 10 do cca 22 hodin (s pauzami na oběd 13-14 a večeři 19-20).

Odměna od 66 do 80 Kč za hodinu práce. 66 Kč/hod pro 15-17 let, 70 Kč 18-25 let, 80 Kč 26+ let. Plus odměna v podobě jídla a pití zdarma na afterparty (po+út).